Sněžné pláně: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Knížecí standarta)
(Překlep)
Značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
Řádek 65: Řádek 65:
 
'''Sněžné pláně''' jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže '''[[Jan Aurelius I.]]''' vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je [[Československá republika]]. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém  stavu.  
 
'''Sněžné pláně''' jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže '''[[Jan Aurelius I.]]''' vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je [[Československá republika]]. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém  stavu.  
  
Stát se rozděluje na provincie - [[Západní provincie|Západní provincii]] a [[Východní provincie|Východní provincii]] , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Jeden z návrhů, který padla na prvním summitu nejvyšších představitelů vlády podporoval rozdělení do kanónů, v současné době se o návrhu jedná.
+
Stát se rozděluje na provincie - [[Západní provincie|Západní provincii]] a [[Východní provincie|Východní provincii]] , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Jeden z návrhů, který padla na prvním summitu nejvyšších představitelů vlády podporoval rozdělení do kantonů, v současné době se o návrhu jedná.
  
 
== Provincie ==
 
== Provincie ==

Verze z 22. 3. 2019, 11:44

Svrchované knížectví Sněžných plání
vlajka Sněžné pláně
vlajka
znak Sněžné pláně
znak
Hymna: Oliver Heldens - Melody
Motto: ,,Zrozeni ze svobody, kterou ctí"
Geografie

Snezneplaneprovincie.jpg Poloha Sněžné pláně

Hlavní město: Východní provincie
Rozloha: ~4,7 km²
z toho 0 % vodní plochy
Časové pásmo: GMT +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 17
Jazyk: Čeština (oficiální)
Národnostní složení: Češi, Slováci
Náboženství: Křesťanství, ateismus
Státní útvar
Státní zřízení: Absolutistická monarchie
Vznik: 7.11. 2018 (Odtržení)
Kníže: Jan Aurelius I.
Tajemník: Aleš Franz Des Fours
Měna: Česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: SNPN

Sněžné pláně jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže Jan Aurelius I. vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je Československá republika. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém stavu.

Stát se rozděluje na provincie - Západní provincii a Východní provincii , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Jeden z návrhů, který padla na prvním summitu nejvyšších představitelů vlády podporoval rozdělení do kantonů, v současné době se o návrhu jedná.

Provincie

Země je rozdělená do dvou provincií - Západní provincie a Východní provincie. Krátkou dobu po vyhlášení nezávislosti náležela územnímu celku i provincie Sněžné pláně s rozlohou 36 metrů čtverečních, která se nacházela v obci Horní Štěpánov na území České republiky. Vláda je plně centralizovaná a všechny tyto části administračního dělení podléhají přímé vládě panovníka, v současné době knížete Jana Aurelie I. Žádné další administrační dělení není oficiální.

Vlajky

Každá provincie má svou vlastní vlajku, až na bývalou provincii Sněžné pláně, která kopírovala vlajku Svrchovaného knížectví. Vlajky ostatních provincií jsou od této standarty odvozené.

Vyjímku tvořila vlajka bývalé provincie Sněžné pláně, která byla totožná s vlajkou Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.

Knížecí standarta

Knížecí standarta panovníka Sněžných plání

Kníže Svěžných plání má pro svou vlasní reprezentaci také k dispozici Knížecí standartu. Jeji současná podoba je odvozená od státní vlajky a je někdy řazena i mezi státní symboly Svrchovaného knížectví Sněžné pláně. V současné době neexistuje její fyzická podoba.

Další plánované dělení

V současné době se zvažuje další administrační dělení státu. Rozhoduje se nad kantony, nebo okresy. Na začátku roku 2019 by měla vláda dojít k definitivnímu rozhodnutí.

Zahraničná vztahy

Úřad jeho nejjasnější výsosti je otevřený k navazování zahraniční vztahů. Jeho nejjasnější výsost navázala oficiální vztahy například se Státem Gymnázium , nejnověji je to smlouva se státem Mirador. Neformální vztahy udržuje se všemi členskými státy OSM, nebo například se státem Mollosia.

Mezinárodní diplomacii se věnuje panovník.

Měna

Měnou byla dočasně zvolena Koruna Česká (Kč). Panovník má v plánu uvést do oběhu vlastní mince a vlastní bankovky, prozatím ale stát nestojí pevně na svých nohou. Na bankovkách budou motivy národních symbolů, především Hraničních svatých mostů. Mince budou řazeny pravděpodobně z mědi. V současné době se hledá investor, který by tvorbu nové měny financoval. Finanční podporu přislíbil také Úřad jeho nejjasnější výsosti s vlastním rozpočtem.

Vytvořením nové měny bude pověřen ministr financí, kterým je v současné době Vikomt Tomáš Zadražil. Podoba bankovek bude schválena panovníkem, který se chce rovněž účastnit vytváření konečného designu.

Krytí nové měny

Ze strany panovníka došlo k návrhu, aby byla budoucí měna Svrchovaného knížectví kryta blíže neurčenou kryptoměnou, která by se nacházela ve vládních finančních rezervách. Bližší informace zatím chybí,

Kultura

Kultura Sněžných plání je ve velké míře závislá na České republice a Slovenské republice. Nemá žádné specifické tradice, zvyky, nebo kulturu, která by nebyla přejata ze zahraničí.

Státní svátky

V současné době jsou za státní svátky přihlášeny dny 7.11 (Vyhlášení nezávislosti), 1.1 (Oslava nového roku) a 20.4 (Výročí Žandárské tragédie). Státních svátků bude vyhlášeno více, čeká se na definování státního svátku zákonem.

Státní symboly

Plody Kdouloně

Mezi státní symboly se řadí Vlajka Svrchovaného knížectví Sněžné pláně, hymna Svrchovaného knížectví Sněžné pláně, Hraniční svaté mosty (most vedle Východní provincie a most vedle Západní provincie), Motto a národní strom - Kdouloň.

Krajinný charakter

Podzim ve Východní provincii

Charakter krajiny je typický pro mírný klimatický pás. Plocha je zatravněná, nachází se zde několik stromů. Budova je zde jenom jedna a to v minulosti náležící Slovenským drahám. V současné době podle katastrální mapy k budově neexistuje žádná dokumentace, tím pádem není známý ani aktuální vlastník. Budova je ve velice špatném stavu a to komplikuje její další využití.

Plánovaná rekultivace

V současné době se uvažuje nad rekultivací oblasti. Nacházelo se zde několik skládek, které reprezentují Svrchované knížectví ve špatném světle. Kníže se zavázal k rekultivaci Sněžných plání, započaty budou práce pravděpodobně ve Východní provincii. Jedním z bodů má být vytvoření infrastruktury, která na území Svrchovaného knéžectví naprosto chybí.

Přístup k provinciím

Západní provincie je přístupná pomocí trasy podél kolejí. Východní provincie je však obestoupena nepřístupným houštím a v současné době se plánuje zřízení pohodlné přístupové cesty. Přístupem má být pověřen ministr dopravy.

Státní zřízení

Stát je osvíceneckou absolutistickou monarchií, veškerá vláda je v rukou Úřadu jeho nejjasnější výsosti, který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže Jan Aurelius I. a tajemníka úřadu - v současné době se na této pozici nachází hrabě Aleš Franz Des Fours. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství. Původně se nemělo přistoupit k tomuto státnímu zřízení, určité okolnosti (jako například nedostatek potencionálních představitelů vlády, či nedostatek finančních prostředků) zapříčinily, že došlo ze strany Jana Aurélie I. ke koncentrování veškeré moci do svých rukou, aby se zaručila stabilita vlády. Toto rozhodnutí je konečné a nemůže dojít ke změně státního zřízení (ani z panovníkovi iniciativy).

Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti

hrabě Aleš Franz Des Fours

Jedná se o po panovníkovi nejvlivnější post. Společně s panovníkem tvoří zákonodárnou a soudní moc státu. Tajemník může také jménem Úřadu komunikovat s ostatními státy, přijímat občanství, nebo navrhovat dekrety, které vstupují v platnost podpisem Jeho nejjasnější výsosti. Zastává také funkci rádce a zastupujícího diplomata. Může doprovázet panovníka na mezinárodních jednáních.

Aktuální Tajemník

V časných fázích státu zastával post Tajemníka Úřadu jeho nejjasnější výsosti panovník Jan Aurelius I. Na Prvním summitu nejvyšších vládních představitelů byl do funkce slavnostně jmenován Aleš Franz Des Fours.

Ministerstva

Přímo pod Úřad jeho nejjasnější výsosti spadají i úřady jednotlivých ministerstev. Jejich představitelé, ministři, mají na starosti záležitosti státu, které spadají do jejich kompetence. Panovník však disponuje absolutní vládou a jakékoliv rozhodnutí že strany ministerstva může být vetováno, nebo zamítnuto. Jeho nejjasnější výsost také rozhoduje o suspendaci těchto představitelů, po dobu suspendace zastává jejich místo a osoby podléhající suspendaci nemohou využít práv, které jim poskytoval úřad.

Mandát je ve funkci ministra určen na jeden rok. Do funkce může být ministr zvolen vícekrát po sobě. Pokud není po vypršení mandátu zvolen někdo jiný, ministerstvo dočasně zaniká a povinnosti přecházejí na panovníka.

Seznam ministerstev

Šlechta

Sněžné pláně poskytují možnost být zvolen do šlechtického stavu. Tím občan nabude schopnost být zván svým titulem. V současné době plní šlechtické tituly spíše dekorativní a symbolickou roli, předpokládá se však, že bude k těmto titulu v budoucnu přidružena řada výhod.

O titul lze požádat, o přijetí rozhoduje výhradně panovník. Také může být titul obnoven v případě, že by na něj měl v minulosti občan nárok na území jiné země, nebo může dojít přímo ke jmenování do šlechtického stavu, pokud se jedná o osobu s dlouhodobým přínosem, nebo o osobu, která se významně zasloužila o reprezentaci státu.

V současné době byl udělen titul hraběte a vikomta.

Zpravodajská služba

Tento vládní institut je pověřen získáváním a zpracováváním informací, také má povinnost informovat veřejnost o zásadních změnách. Nepodléhá žádnému ministerstvu, jediný jeho nadřízený institut je Úřad jeho nejjasnější výsosti.

Vedoucí propagace

Jedná se o samostatný institut, který podléhá jenom Úřadu jeho nejjasnější výsosti. Na starost má propagovaní státní myšlenky v zahraničí, informuje o Svrchovaném knížectví zahraniční tisk a stará se o média. Mandát je stanoven na jeden rok.

V současné době je na pozici Vedoucího propagace Martin Vais.

Prosazené změny

Před zvolením vládního funkcionáře se zvažoval název Ministerstvo propagandy. Z důvodu kontroverze, která se k tomuto názvu váže se panovník rozhodl ke změně názvu.

Ministerstvo financí

Jedná se o vládní institut, kterému náleží zodpovědnost za hospodaření státu. Ministr financí je volený Úřadem Jeho nejjasnější výsosti, mandát je stanovený na jeden rok a hlavní činností tohoto institutu je hospodaření se státním rozpočtem a přerozdělování peněz vrámci vlády Svrchovaného knížectví.

Současným ministrem financí je Vikomt Tomáš Zadražil, který byl do své funkce zvolen na Prvním summitu představitelů vlády v prosinci 2018.

Státní rozpočet

Jedná se o soubor dostupných finančních prostředků, kterým disponuje vláda. Je rozdělen na dvě frakce:

  • Vládní rozpočet: Finanční prostředky spadající pod ministerstvo financí, jsou přerozdělovány mezi jednotlivými vládními instituty.
  • Rozpočet Úřadu jeho nejjasnější výsosti: Finanční prostředky, které spadají pod kompetenci panovníka a jsou určeny pro krytí specifických výdajů, jako například diplomatických cest, vládních insignií, krytí administrativních výdajů, například tisku dokumentů ap.

Kritika Jeho nejjasnější výsosti

Panovník byl mnohokrát kritizován za absolutní vládu, kterou disponuje vládní institut. Jan Aurelius I. se odvolává na osvícenství své vlády. Zároveň však neskrývá ambice a dodává, že je připraven hájit zájmy sebe a svých občanů za každou cenu, pokud to bude v jeho silách.

Armáda

Svrchované knížectví Sněžné pláně je co se armády týče limitovanou takzvaným Prohlášením o zachování mírumilovné povahy státu. Ministr obrany je tím pádem omezen při rozhodování o armádě a výzbroji jejích příslušníků.

Armáda spadá pod ministerstvo obrany a v současné době má nejistý počet členů. Současný ministr obrany, Pavel Havliš, je aktuálně pověřen sestavením stálé milice, která bude financována ze státního rozpočtu.

Vojenská vyznamenání

Panovník, popřípadě ministr obrany mají právo udělit příslušníkům Ozbrojené milice Sněžných plání některé z vojenských vyznamenání. Více v článku Vojenská vyznamenání (Sněžné pláně).

Územní změny

Do 22.11 2018 byla rozloha Svrchovaného knížectví Sněžné pláně vyměřena jenom na zhruba 2 kilometry čtvereční. Díky sporům s majitelem pozemku, na kterém se rozkládala bývala provincie Sněžné pláně se jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I. rozhodl vzdát se 36 metrů čtverečních, na kterých se provincie rozkládala ve prospěch České republiky a připojit si k Východní provincii další část okolních pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky.Tyto územní změny však postihlo několik komplikací. Jeho nejjasnější výsost byla nařčena Československou národní demokracií (ČND) z provedení ,,drzého kroku". Panovník se jako odpověď rozhodl vydat První územní dekret, aby dal najevo nesouhlas s ČND a fakt, že území je již nenávratně připojeno k územnímu celku. Nakonec byla mezi hlavami obou států podepsána vzájemná dohoda, kterou byl zachráněn mír. Od té doby se k situaci ČND nevyjádřila.

Další územní změny nejsou v nejbližší době v plánu, panovník by však rád rozšířil území o vodní plochu. Tento krok bude projednán na nejbližším summitu představitelů vlády.

Externí linky

Oficiální stránky: