Smlouva o fungování Unie mikronárodů střední Evropy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Verze z 18. 12. 2021, 16:33, kterou vytvořil AtomCZ (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Smlouva o fungování Unie mikronárodů střední Evropy je ústřední dokument Unie mikronárodů střední Evropy, který nahradil Revizi smlouvy o založení UMSE. Hlasy pro reformu fungování UMSE se objevovaly již v roce 2020, smlouva byla vypracována tehdejším tajemníkem Tomášem Falešníkem během března 2021, načež byl prostor pro její ratifikaci členy UMSE. Smlouva vešla v platnost 24. dubna 2021.

Typ multilaterální
Obsah fungování Unie mikronárodů střední Evropy
Pracovní verze 28. března 2021
Podepsána 24. dubna 2021
Umístění on-line
Účinnost 24. dubna 2021
Podmínky neodstoupení od smlouvy
Vypršení nemá
Signatáři
Původní signatáři (10)
Pozdější signatáři (4)
Depozitář Unie mikronárodů střední Evropy
Jazyky čeština, angličtina

Postup ratifikace

Finální návrh smlouvy byl přednesen Radě UMSE 1. dubna 2021. Prvním státem, který smlouvu ratifikoval, bylo Meknijsko-Lurk. K 24. dubnu 2021 smlouvu ratifikovaly všechny plné členské státy UMSE kromě Fyrinie a Řehořeřšžska, které Rada následně vyloučila a degradovala na pozorvatele, respektivně. Po vstupu smlouvy v účinnost jí ratifikovaly tři pozorvatelské státy. Knížectví Mendersko se 21. listopadu stalo prvním státem vně UMSE, který smlouvu ratifikoval. Mendersko se později téhož dne stalo pozorovatelem UMSE.