Sjednocená komunistická strana Československa

Sjednocená komunistická strana Československa, dříve Demokratická levice ČSFR, zkratka DL, je parlamentní krajně levicová politická strana působící v Československu. Je nástupcem Komunistické strany Československa (KSČS) z Československé socialistické federace.

{{{název_strany}}}
Zkratka: SKSČ
Generální tajemník: František Otta-Šindelář
Zakladatel: František Otta-Šindelář
Předchůdce: Demokratická levice ČSFR
Ideologie: komunismus
Slogan: Proletáři všech zemí, spojte se!
{{{název_strany}}}

Rozšiřování

Dne 3. února 2016 se Komunistická strana Coronska připojila ke Sjednocené komunistické straně Československa. Ta proto, na rozdíl od své předchůdkyně, bude se snažit o legalisaci v celé Coronské konfederaci.

Strana se bude snažit dále přidružit Komunistickou stranu Slezska a další mikronárodní komunistické a socialistické strany v Československu.

Územní organisace

Legalisace

Sjednocená komunistická strana Československa je legalisována v Československu. Dále se bude snažit získat legalisaci v těchto státech: