Radoslávie: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 51 mezilehlých verzí od 10 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Infobox stát
+
{{Infobox country
|name              = Radoslávská republika '''CZ'''<br/>Republic of Radoslavia '''EN'''
+
| genitiv            = Radoslvávie
|year_start        = 2017
+
| úřední název česky  = Radoslávské království
|year_end          = <!-- Year of disestablishment -->
+
| úřední název        = Kónigsgov Radoslavland
|p1                =  
+
| vlajka              = Vlajka RAD.svg
|flag_p1            =  
+
| vlajka velikost    = 140px
|p2                =  
+
| článek o vlajce    = Vlajka Radoslávie
|flag_p2            =  
+
| znak                =Znak RAD.svg
|image1            = [[File:Rflag.png|200px]]
+
| znak velikost      = 90px
|image2            =  
+
| článek o znaku      = Radoslávský státní znak
|motto             = "Líp než dřív"
+
| hymna              = How Great Thou Art
|anthem            = Pochod studentské legie
+
| článek o hymně      =  
|location          =  
+
| motto               = Lépe než dříve
|capital            = [[Bruntál]]
+
| článek o mottu      =
|largest_city       = [[Krnov]]
+
| motto překlad      =
|languages          = čeština
+
| mapa umístění      =
|religions          =  
+
| mapa velikost      =  
|shortname          = Radoslávie
+
| mapa popis          =  
|demonym            =  
+
| hlavní město        = [[Bruntál]] (de facto)
|government        = poloprezidentská republika
+
| rozloha            = 0,01
|head of state      = prezident
+
| rozlmisto          =
|head of government = viceprezident
+
| procent vody        =
|3rd_h             = mluvčí parlamentu
+
| nejvyšší hora       = není stanoveno
|hos_name          = [[Radek Osuch jun.]]
+
| výška nejvyšší hory =
|hog_name          = -
+
| čas                = +1
|3rd_h_name         = [[Radek Osuch jun.]] ''De facto''
+
| obyvatel            =
|legislature        = parlament
+
| obyvmisto          =
|type              = jednokomorový
+
| obyvrok            =
|seats              = 60
+
| hustota            =  
|election          = <!-- Date of last election -->
+
| hustmisto          =  
|established        = 15.2.2017
+
| HDI                =  
|population        = 132 979
+
| HDIvývoj            =
|currency          = koruna Česká ''De facto''
+
| HDIvýše            =
|time_zone          = SEČ
+
| HDIrok             =
|nat_drink         =  
+
| jazyk              = [[čeština]], [[angličtina]], [[jeseničtina]]
|nat_animal        =  
+
| národnosti          =
|pat_saint          =  
+
| náboženství         =
|notes              = <!-- Relevant notes -->
+
| vladni forma        =
|web               =   
+
| státní zřízení      = volená absolutní monarchie
|area =  
+
| mezinárodní status  =
|phone = +420 ''De facto''
+
| datum vzniku        = [[15. únor]] [[2017]]
 +
| způsob vzniku      = vznik prozatimní vlády
 +
| funkce1            = Král
 +
| vládce1            = [[Albert Flinkmann]]
 +
| funkce2            =  
 +
| vládce2            =  
 +
| měna                = [[Koruna česká]]
 +
| kód měny            = [[CZK]]
 +
| HDP/ob.            =
 +
| HDP/ob.misto        =
 +
| HDP/ob.rok         =
 +
| Gini                =
 +
| Ginirok            =
 +
| ison                =
 +
| iso3               =
 +
  | iso2                =
 +
| mpz                =
 +
| předvolba          = +420, +0453
 +
| doména              =
 +
| commons            =
 
}}
 
}}
Radoslávie (oficiálně Radoslávská republika) je mikronárod nacházející se na území okresů Bruntál a Jeseník.
+
'''Radoslávie''' (oficiálně '''Radoslávské království''') je mikronárod nacházející se na malém, neobydleném území poblíž města Bruntál, známém též jako Zaječí vrch. Bruntál slouží jako de facto hlavní město, jelikož se jedná o sídlo veškeré administrativy. Vznikla 15.2.2017, ovšem její nepřímí předchůdci se datují až do roku 2014.  Je obklopena Českou republikou ze všech stran.
  
== Vláda ==
+
Radoslávie je absolutní monarchie, jejíž hlavou je volený král (v současnosti [[Albert Flinkmann]]). Jedná se o centralizovaný vládní systém, kde moc vychází z vůle krále a částečně senátu. Radoslávie je sekulární mikronárod.
Země je zvláštní formou poloprezidentské republiky, která má tendenci blížit se k prezidentské republice. Hlavou státu je prezident, který jmenuje vládu. Ke jmenování však potřebuje souhlas parlamentu, který ji taktéž kontroluje a smí jí taktéž vyslovit nedůvěru. Parlament je taktéž zákonodárnou institucí. Sestává se ze šedesáti poslanců, kteří jsou voleni nepřímou volbou na dvouleté období. Hlavou parlamentu je mluvčí parlamentu, který řídí jednání.
 
  
V současné době jsou však poslanci jmenováni prezidentem, který je taky faktický mluvčí parlamentu. Tento stav by měl trvat až do voleb, které se však nemohou konat kvůli patřičné nestabilitě způsobené nedávným vznikem. Proto byl volební proces pozastaven. Předpokládá se, že ještě tento rok by se volby konat měly.
+
Radoslávské království je jedním ze zakládajících členů UMSE, kde, společně s Meknijskem, navrhlo radoslávsko-meknijský model organizace. Je taktéž zodpovědná za vedenení Post-Bobanské správy, entity, která vznikla rozpadem Bobánie na jaře 2020.  
  
 +
==Geografie==
 +
Radoslávie se nachází v nízkém Jeseníku, podnebí je typické pro střední Evropu, s chladnými zimami a horkými léty. Území bývalo historicky les, ovšem vlivem lidské aktivity bylo přeměněno na louku, nicméně pár stromů stále přežívá. Oblast není urbanizována a je využívána jako útočiště zejména pro hlodavce a ptactva.
  
== Geografie ==
+
==Historie==
  
Krajina Radoslávie je převážně hornatá, využívaná pro chování skotu. Nejvyšší horou je Praděd.
+
===Před vznikem Radoslávie===
 +
Oblast, ve které se dnes nachází Radoslávie, nebyla nikdy obydlena stálou populací. Ve středověku se poblíž nacházel dům místního kata. Od expanze Bruntálu v 19. století se oblast využívá pro zemědělství. V roce 2016 se území stalo součástí Darthského knížectví, kterým zůstalo až do rozpadu Darthska v roce 2017.
 +
 
 +
===První rok existence===
 +
Dne 15. února 2017 vznikla na území Bruntálského a Jeseníckého okresu Radoslávská republika a zároveň i prozatimní vláda. jejíž hlavou se stal Albert Flinkmann jako prezident. Tato vláda zanedlouho sepsala první ústavu, ovšem kvůli “dírám“ v politickém systému se ústavní pořádek měnil v průběhu republiky několikrát. I tak se však dařilo zvyšovat angažovanost občanů ve vnitřních záležitostech. Vznikly první politické strany a začala se formovat parlamentní opozice, na mezinárodní scéně se pak Radoslávie zapojila do procesu obnovy UMSE a začala navazovat diplomatické vztahy s ostatními mikronárody. Tento trend byl přerušen vznikající krizí s Moravou.
 +
 
 +
===Moravsko-radoslávská krize===
 +
Již při obnově UMSE se začalo vznikat diplomatické napětí mezi Radoslávií a Moravou, ovšem k eskalaci došlo kvůli územním sporům, kdy si Moravská republika začala nárokovat veškeré tehdejší radoslávské území. Na počátku Gymnáziální-českomoravská krize oba národy do jisté míry spolupracovali, ovšem ještě před vznikem Svazového státu Čech a Moravy byly veškeré vztahy přerušeny. Toto období studené války bylo přerušeno rozpadem svazového státu. O Pár dnů později vyhlásila Radoslávie Moravské republice válku. Ačkoliv se žádné boje nekonaly, Radoslávie se těšila vojenské podpoře znovuobnoveného Československa. Válka byla ukončena po několika týdnech sepsáním mírové smlouvy a vzájemným uznáním.
 +
 
 +
===Období neaktivity===
 +
Po ukončení války s Moravou, Radoslávie upadla do období neaktivity, ve kterém zůstala přes rok. Toto období se vyznačuje téměř nulovou diplomatickou aktivitou (reálně byla aktivní pouze v rámci UMSE), malým počtem nových vydaných právních předpisů a sníženou zapojeností občanů.
 +
 
 +
===Přechod k monarchii a současnost===
 +
Ke konci roku 2019 a začátku 2020 začala Radoslávie znovu vykazovat známky aktivity. Krom zvýšené vládní iniciativy se opět začali konat zasedání parlamentu (nyní již senátu). I tak bylo jasné, že demokratický systém není možné dlouhodobě udržet. Začalo se mluvit o přeměně Radoslávie na monarchii. Tato myšlenka se potvrdila, když prezident předložil návrh na zrušení ústavy a zákon, který by ze zemi přeměnil na monarchii. Oba tyto návrhy byly přijaty. Dne 8. 7. 2020 se tak mikronárod stal královstvím a došlo ke změně názvu na Radoslávské království. Albert Flinkmann nadále zůstal hlavou státu jako regent, později byl zvolen králem. Jako král začal provádět reformy. Došlo k výrazné centralizaci moci, územní nároky byly změněny na současné a došlo k normalizaci diplomatických vztahů.  V současné době se mluví o dalších reformách, které by měly přispět k modernizaci správy.
 +
 
 +
==Vláda==
 +
Radoslávie je absolutní monarchií, kde král je doživotně volen Senátem. Král je jak hlava státu, tak hlava vlády, vládne pomocí královských výnosů. Senát slouží jako oficiální legislativní orgán země, teoreticky disponuje schopností přijímat a rušit zákony, ovšem v praxi slouží spíše jako poradní orgán krále. Soudní systém mikronárodu není přesně definován, proto soudy organizuje král nebo osoba králem pověřená. Radoslávie taktéž nedisponuje armádou, ovšem existují bezpečnostní složky, které zajišťují i vnější bezpečnost. Na rozdíl od většiny absolutních monarchií, Radoslávie nemá oficiální náboženství a svoboda vyznání je respektována.
 +
 
 +
===Administrativní dělení===
 +
Radoslávie se skládá z jediné administrativní jednotky, která nedisponuje žádnou úrovní samosprávy. Královská vláda se stará i o regionální správu.
 +
 
 +
===Mezinárodní vztahy===
 +
Diplomatické vztahy Radoslávie se dělí na dvojí: Formální a neformální. Neformální vztahy vznikají vzájemným uznáním s jiným mikronárodem, formální sepsáním smlouvy. Radoslávie sama formální vztahy moc nenavazuje, nicméně je otevřená iniciativám ze strany jiných mikronárodů. Radoslávie je členem UMSE, kterou pomohla obnovit. Taktéž vede Post-bobanskou správu, které jmenovává správce.
 +
 
 +
==Kultura==
 +
Kultura Radoslávie je dominantně založena na kultuře západoslovanských národů, objevují se však i prvky zvyklostí germánských a i dálně východních. Velký vliv na kulturu má král. Státní svátky oficiálně neexistují.
 +
 
 +
==Obyvatelstvo==
 +
Počet občanů nebyl nikdy vládou zveřejněn, odhaduje se však okolo pěti. Dominantní národnost se odhaduje na českou.
 +
 
 +
[[en:Radoslavia]]

Aktuální verze z 21. 8. 2021, 14:22

Radoslávské království
Kónigsgov Radoslavland
vlajka Radoslvávie
vlajka
znak Radoslvávie
znak
Hymna: How Great Thou Art
Motto: Lépe než dříve
Geografie

Poloha Radoslvávie

Hlavní město: Bruntál (de facto)
Rozloha: 0,01 km²
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Jazyk: čeština, angličtina, jeseničtina
Státní útvar
Státní zřízení: volená absolutní monarchie
Vznik: 15. únor 2017 (vznik prozatimní vlády)
Král: Albert Flinkmann
Měna: Koruna česká (CZK)
Mezinárodní identifikace
Telefonní předvolba: +420, +0453

Radoslávie (oficiálně Radoslávské království) je mikronárod nacházející se na malém, neobydleném území poblíž města Bruntál, známém též jako Zaječí vrch. Bruntál slouží jako de facto hlavní město, jelikož se jedná o sídlo veškeré administrativy. Vznikla 15.2.2017, ovšem její nepřímí předchůdci se datují až do roku 2014. Je obklopena Českou republikou ze všech stran.

Radoslávie je absolutní monarchie, jejíž hlavou je volený král (v současnosti Albert Flinkmann). Jedná se o centralizovaný vládní systém, kde moc vychází z vůle krále a částečně senátu. Radoslávie je sekulární mikronárod.

Radoslávské království je jedním ze zakládajících členů UMSE, kde, společně s Meknijskem, navrhlo radoslávsko-meknijský model organizace. Je taktéž zodpovědná za vedenení Post-Bobanské správy, entity, která vznikla rozpadem Bobánie na jaře 2020.

Geografie

Radoslávie se nachází v nízkém Jeseníku, podnebí je typické pro střední Evropu, s chladnými zimami a horkými léty. Území bývalo historicky les, ovšem vlivem lidské aktivity bylo přeměněno na louku, nicméně pár stromů stále přežívá. Oblast není urbanizována a je využívána jako útočiště zejména pro hlodavce a ptactva.

Historie

Před vznikem Radoslávie

Oblast, ve které se dnes nachází Radoslávie, nebyla nikdy obydlena stálou populací. Ve středověku se poblíž nacházel dům místního kata. Od expanze Bruntálu v 19. století se oblast využívá pro zemědělství. V roce 2016 se území stalo součástí Darthského knížectví, kterým zůstalo až do rozpadu Darthska v roce 2017.

První rok existence

Dne 15. února 2017 vznikla na území Bruntálského a Jeseníckého okresu Radoslávská republika a zároveň i prozatimní vláda. jejíž hlavou se stal Albert Flinkmann jako prezident. Tato vláda zanedlouho sepsala první ústavu, ovšem kvůli “dírám“ v politickém systému se ústavní pořádek měnil v průběhu republiky několikrát. I tak se však dařilo zvyšovat angažovanost občanů ve vnitřních záležitostech. Vznikly první politické strany a začala se formovat parlamentní opozice, na mezinárodní scéně se pak Radoslávie zapojila do procesu obnovy UMSE a začala navazovat diplomatické vztahy s ostatními mikronárody. Tento trend byl přerušen vznikající krizí s Moravou.

Moravsko-radoslávská krize

Již při obnově UMSE se začalo vznikat diplomatické napětí mezi Radoslávií a Moravou, ovšem k eskalaci došlo kvůli územním sporům, kdy si Moravská republika začala nárokovat veškeré tehdejší radoslávské území. Na počátku Gymnáziální-českomoravská krize oba národy do jisté míry spolupracovali, ovšem ještě před vznikem Svazového státu Čech a Moravy byly veškeré vztahy přerušeny. Toto období studené války bylo přerušeno rozpadem svazového státu. O Pár dnů později vyhlásila Radoslávie Moravské republice válku. Ačkoliv se žádné boje nekonaly, Radoslávie se těšila vojenské podpoře znovuobnoveného Československa. Válka byla ukončena po několika týdnech sepsáním mírové smlouvy a vzájemným uznáním.

Období neaktivity

Po ukončení války s Moravou, Radoslávie upadla do období neaktivity, ve kterém zůstala přes rok. Toto období se vyznačuje téměř nulovou diplomatickou aktivitou (reálně byla aktivní pouze v rámci UMSE), malým počtem nových vydaných právních předpisů a sníženou zapojeností občanů.

Přechod k monarchii a současnost

Ke konci roku 2019 a začátku 2020 začala Radoslávie znovu vykazovat známky aktivity. Krom zvýšené vládní iniciativy se opět začali konat zasedání parlamentu (nyní již senátu). I tak bylo jasné, že demokratický systém není možné dlouhodobě udržet. Začalo se mluvit o přeměně Radoslávie na monarchii. Tato myšlenka se potvrdila, když prezident předložil návrh na zrušení ústavy a zákon, který by ze zemi přeměnil na monarchii. Oba tyto návrhy byly přijaty. Dne 8. 7. 2020 se tak mikronárod stal královstvím a došlo ke změně názvu na Radoslávské království. Albert Flinkmann nadále zůstal hlavou státu jako regent, později byl zvolen králem. Jako král začal provádět reformy. Došlo k výrazné centralizaci moci, územní nároky byly změněny na současné a došlo k normalizaci diplomatických vztahů. V současné době se mluví o dalších reformách, které by měly přispět k modernizaci správy.

Vláda

Radoslávie je absolutní monarchií, kde král je doživotně volen Senátem. Král je jak hlava státu, tak hlava vlády, vládne pomocí královských výnosů. Senát slouží jako oficiální legislativní orgán země, teoreticky disponuje schopností přijímat a rušit zákony, ovšem v praxi slouží spíše jako poradní orgán krále. Soudní systém mikronárodu není přesně definován, proto soudy organizuje král nebo osoba králem pověřená. Radoslávie taktéž nedisponuje armádou, ovšem existují bezpečnostní složky, které zajišťují i vnější bezpečnost. Na rozdíl od většiny absolutních monarchií, Radoslávie nemá oficiální náboženství a svoboda vyznání je respektována.

Administrativní dělení

Radoslávie se skládá z jediné administrativní jednotky, která nedisponuje žádnou úrovní samosprávy. Královská vláda se stará i o regionální správu.

Mezinárodní vztahy

Diplomatické vztahy Radoslávie se dělí na dvojí: Formální a neformální. Neformální vztahy vznikají vzájemným uznáním s jiným mikronárodem, formální sepsáním smlouvy. Radoslávie sama formální vztahy moc nenavazuje, nicméně je otevřená iniciativám ze strany jiných mikronárodů. Radoslávie je členem UMSE, kterou pomohla obnovit. Taktéž vede Post-bobanskou správu, které jmenovává správce.

Kultura

Kultura Radoslávie je dominantně založena na kultuře západoslovanských národů, objevují se však i prvky zvyklostí germánských a i dálně východních. Velký vliv na kulturu má král. Státní svátky oficiálně neexistují.

Obyvatelstvo

Počet občanů nebyl nikdy vládou zveřejněn, odhaduje se však okolo pěti. Dominantní národnost se odhaduje na českou.