Radu OSM tvoří zástupci mikronárodů, které jsou členskými státy Organisace spojených mikronárodů (OSM). Obvykle se jedná o presidenta, premiéra, kancléře či krále daného státu. Rada OSM zasedá zhruba každé dva měsíce, pokaždé v hlavním městě některého ze států Organisace.

Členové Rady OSM

V současnosti Radu OSM tvoří tyto osoby:

Země Jméno Funkce
Československo  Československo František Koblanský president
Menšířská republika  Menšířská republika Miroslav Smrčka místokancléř
Slovanská federace  Slovanská federace Stanislav Kovář president
České království  České království Jan II. král
Sněžné pláně  Sněžné pláně Jan Aurelius I. kníže