Politická strana (Moravskoslezsko)

Politická strana sloužila v Moravskoslezsku k účasti občanů na politickém životě společnosti. Vznik a zánik politických stran upravoval zákon o politických stranách. Evidenci politických stran vedlo Ministerstvo vnitra.

Evidované politické strany

Zkratka Název politického subjektu Politická ideologie/pozice Předseda Webová stránka založeno
DSP Demokratická strana práce Demokratický socialismus, Moravský patriotismus František Otta 2017