Pakt socialistických mikronárodů

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Verze z 27. 11. 2021, 20:25, kterou vytvořil AtomCZ (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Přesun}} '''Pakt socialistických mikronárodů''' (zkráceně '''PSM''', rusky: ''Социалистическая Пакт Микронаций'', zk…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pakt socialistických mikronárodů (zkráceně PSM, rusky: Социалистическая Пакт Микронаций, zkráceně ПСМ) byla mezinárodní organizace, jehož členy bylo 13 mikronárodů převážně ze střední Evropy a Balkánu. Pakt zanikl rozhodnutím generálního tajemníka o změně názvu a stanov.

Obecné informace

Pakt vznikl 15.8.2014. Jeho zakladatelé byli SSSR a Meknijsko. Později se připojilo Templářské království a Republika Wensleydal. Československo se stalo členem při svém vzniku, neboť bylo založeno SSSR. Dne 10. ledna SSSR zanikl. Její práva přešla na Zemi Moravskou, která měla i přes členství v ČSSF nezávislé postavení v PSM. Dne 9. března 2015 bylo pozastaveno členství Wensleydalu a Templářsku. V květnu prudce vzrostl počet členů vznikem nových mikronárodů ve střední Evropě a na Balkáně. Pakt zanikl dne 10. června 2015 změnou stanov a názvu. Nahradila ho Euroasijská jednota mikronárodů, rusky Евразийская сплочённость виртуальных государств.

Cílem PSM bylo zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v PSM bylo založeno na principu suverénní rovnosti, státy měly svá zastoupení, tzv. vyslanectví při PSM. Každý členský stát měl své zástupce v Hospodářském i Vojenském poradním výboru a disponoval jedním stejně platným hlasem.

Výkonným orgánem byl Vojenský poradní výbor, jemuž příslušela základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. Dalšími hlavními orgány PSM byly

Vojenský poradní výbor

Vojenský poradní výbor má 5 členů. Charta PSM určuje 3 z nich jako stálé, zbylí dva členové se střídají po půl roce. Stálými členy VPV jsou: Československá federace, Meknijsko a Země Moravská.

Hospodářský poradní výbor

V HOPOVu má každá země svého 1 zástupce.

Výbor poručenských území

Jsou zde všichni stálí členové VPV. Schází se jen když jsou volná území, která by spravovala.

Mikronárodní soud PSM

Mezinárodní soudní dvůr má sídlo v Kněžnici. Má 5 členů volených VPV. Soudci jsou voleni na 2leté období, které končí dne 5. února roku, který je uveden v závorce za jmény soudců. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a definitivní. Může projednávat spory, které mu předloží sporové strany, nebo spory stran, které v minulosti přiznaly jeho generální příslušnost.

Odborné organizace PSM

PSM má odborné organizace, mj.:

Členské státy

Pozorovatelské státy

  • Cechovní stát Alaric