Předseda vlády Moravské republiky

President Moravské republiky je hlavou Moravské republiky. Representuje republiku navenek a svým rozhodováním zabezpečuje řádný chod ústavních orgánů.

Funkce presidenta Moravské republiky vznikne oficiálně 1. října 2017, kdy nabude účinnosti nová Ústava.