Předseda Senátu Firburského vévodství

Předseda Senátu Firburského vévodství stál v čele firburského Senátu. Byla to druhá nejvyšší pozice ve vévodství a nejvyšší volená. Předsedou Senátu se zpravidla stával lídr vítězné volební strany, ovšem pokud rezignoval, získával (pokud chtěl) jeho post aktuální místopředseda Senátu který býval z druhé nejsilnější strany. Úkolem předsedy bylo svolávat a řídit schůze Senátu, zahajovat hlasování, vyhlašovat výsledky hlasování, přijaté zákony a jiné dokumenty archivovat. V případě jeho nepřítomnosti jeho úkoly a povinnosti vykonával Místopředseda Senátu, případně vévoda. Post předsedy Senátu zanikl přijetím nové ústavy 13.6.2021.

Seznam předsedů Senátu

No. Foto Jméno Nastoupil Opustil Strana
1. Obrázek nedostupný Joel 14. prosinec 2020 13. únor 2021 Novovlastenecká strana
2. Obrázek nedostupný Daniel Jindřich Wolfskopf 13. únor 2021 14. duben 2021 Novovlastenecká strana
3.   Eric Šmidor 14. duben 2021 13. červen 2021 LIBEPRA