Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Přímeknijské jazyky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Verze z 23. 12. 2019, 13:34, kterou vytvořil Eric 22 (diskuse | příspěvky) (Menderština)
Přejít na: navigace, hledání
Přímeknijské jazyky
Přímeknijské jazyky      západní jazyky      východní jazyky
Přímeknijské jazyky
     západní jazyky
     východní jazyky
Rozšíření střední Evropa
Počet mluvčích není znám'
Klasifikace Bójoheumské jazyky
Dělení
Dělení
 • Západní větev
 • Východní větev
Přímeknijské jazyky - vývoj

Přímeknijské jazyky, nissiisky 丨乚韩岛니 亍卜乚룰 [ilmekniyNi malLul] je skupina jazyků, které spojuje podobná gramatika, původ a slovní zásoba. Původním jazykem jest staronissiiština.

Původ

Přímeknijské jazyky se vyvinuli v rychlošípském údolí v centrálním Meknijsku z jazyka títi. Za dob předcoronských se jazyk dostal až do Bobánie. Přímeknijské jazyky patří do tzv. Bójoheumského kmene jazyků, do kterého patří také radoslávské jazyky, jeseničtina, která je velmi vzdálená. Malé spojení je také se středolurkskými jazyky. Bójoheumské jazyky se rozšířili hlavně na hranicích mezi Polskem a Českem.

Jazyky

 • Bojoheumský kmen
  • Přímeknijské jazyky
   • Západní větev
    • Esagitština
   • Východní větev
    • Thornština
    • Koniiština
    • Nissiiské jazyky
     • Standardní nissiiština
     • Obecná nissiiština
     • Bobanština
     • Yeojuský dialekt
     • Popekijský dialekt
On včera snědl hrušku Vidím bílého psa To je korejské kimčchi
Standardní nissiiština kreosGal cxeueshisalNun ākgyeuiShea shyaepkoNunSeamnida ma dekayaeEot oneul alveoNi chakiNunSeamnida sole bae gudeulGugNi gimjiNunSeamnida
Obecná nissiiština kreos cxeueshisalEun ākgyeuiShea shyaepkoNunSeamnida ma dekayaeEot alveoNi chakiNunSeamnida kxei bae gudeulNi gimjiNunSeamnida
Bobanština Kris khúešinun ákgjúišué šžípkonun. Ma dekají alvoní koliňuonun. Geike bí Kchudülní kchimžinun.
Yeojuský dialekt Neiden cxuesisalean ākgyuishi shyaepkōnimnida. Ma dekayēt alveoyī kolingōtīmnida. Kxē bē Gudulī gimjīnimnida.
Thornština kros ueshiNuu akghuiShii shupkoNuuMhoru. mha dekahuHut alwoNii kolinuhoNuuMhoru. keike bu gudulNii kimjiNuuMhoru.
Esagitština Grves gießaio kagiausvor sresbgoo. Ego daukeof alwusimo kolaitzoiusnu. Gauke ousl Gudaulimo gimzio.
Plebejština Srvag gieschiu akgjojsor srakpkou. Ma tojkeof alvugigu kolinzojuggu. Gojke bas Gudouligu kimsiu.
Koniiština to teshiNun aryuishie iekoNunMida. ma dekaryu afonoNii korinuoNun keke e gudeuNii iemieNun
Rozdíly v jazycích
Nissiiština Seamnida Mida Mayaahkaseyo -Ni -Nun -Lul pyo- -Gal -Den -Na nney
Bobanština Mnidá Nika Majákasejo -ni -nun -kake pjo- -man -den -na néj
Thornština Mhoru Moru Mharudehiyo -Nii -Nuu -Luu po- -Gatu -Denu -Nai ni
Esagitština Mnuda Mida Sraliseo -Nus -Us -Lus pi- -Kar -Din -Nisch dachau
Koniiština Siemida Mida Mayakaseyo -Nii -Nun -Ryu pyo- -Garyu -Diin -Na niiyo
Názvy jazyků v jazycích
Nissiiština Thornština Esagitština Bobanština Koniiština Menderština
Angličina Korejština (přepis) Němčina
Nissiiština niyiMal torMal esagitiMal popekMal koneMal oagesMal gudeulMal doychMal
Thornština niyiMhal thorMhal eshagituMhal popekuMhal koneMhal agesuMhal guduruMhal alemanuMhal
Esagitština semilaMlal tornMlal esaralMlal bukMlal kornMlal angliMlal gudulMlal dojcshMlal
Bobanština Meknijmal Tjormal Esagomal Nijimal Konemal Oagesmal Gudulmal Dojčmal
Koniiština niyuMaryu toryuMaryu esagichiMaryu pyopekuMaryu koniiMyaru ogesuMaryu guzuryuMaryu doshiMaryu
Menderština niyiMar thorMar esagatMar pyopekMar koniiMar mendersMar agliMar guzurMar doishiMar
Angličtina Nissiian Thornian Esagitian Bobanian Konissiian Mendersian English Korean German
Korejština maegni-eo doreu-eo esa-eo boba-eo kongne-eo mendeo-eo migug-eo hangug-eo dogil-eo
Němčina Nisiisch Tornisch Rychloschipisch Bobanisch Konisiich Mendersch Englisch Koreanisch Deutsch


nsm:丨乚韩岛니 亍卜乚룰 nsm-lat:ilmekniyNi malLul