Ohřevské arcivévodství: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 6: Řádek 6:
  | framestyle =  
  | framestyle =  
  | titlestyle =  
  | titlestyle =  
  | title = <center>Ohřevské velkovévodství</center>
  | title = <center>Ohřevské arcivévodství</center>
          
          


Řádek 72: Řádek 72:
}}
}}
==Historie==
==Historie==
Ohřevské velkovévodství vzniklo ku dni '''27. dubna 2021''' vyhlášením samostatnosti na České republice. Bylo zde mnoho důvodů, které vedly k rozhodnutí odtrhnout se od ČR a jednalo se hlavně o silnou politickou nestabilitu země, úpadek demokracie a svobody, a především nenaplnění základních právních norem v minulosti. Všechny tyto faktory iniciovaly zájem nynějšího velkovévody zasáhnout a vytvořit nové prostředí, kde občané nebudou součástí kolabujícího státního aparátu.  
Ohřevské arcivévodství vzniklo ku dni '''27. dubna 2021''' vyhlášením samostatnosti na České republice. Bylo zde mnoho důvodů, které vedly k rozhodnutí odtrhnout se od ČR a jednalo se hlavně o silnou politickou nestabilitu země, úpadek demokracie a svobody, a především nenaplnění základních právních norem v minulosti. Všechny tyto faktory iniciovaly zájem nynějšího velkovévody zasáhnout a vytvořit nové prostředí, kde občané nebudou součástí kolabujícího státního aparátu.  
Než došlo na samotné vyhlášení samostatnosti území Ohřevského velkovévodství spadalo pod územní správu České republiky.
Než došlo na samotné vyhlášení samostatnosti území Ohřevského arcivévodství spadalo pod územní správu České republiky.


==Forma vlády==
==Forma vlády==
Ohřevské velkovévodství je konstituční monarchií, kde velkovévoda zastává funkci výkonnou a vydává velkovévodské předpisy. Národní shromáždění nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru. '''Nejvyšší státní autoritou je velkovévoda'''. Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním a velkovévodou.
Ohřevské arcivévodství je konstituční monarchií, kde arcivévoda zastává funkci výkonnou a vydává velkovévodské předpisy. Národní shromáždění nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru. '''Nejvyšší státní autoritou je arcivévoda'''. Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním a arcivévodou.


====Politické strany====
====Politické strany====
Řádek 82: Řádek 82:


====Právo a soudní moc====
====Právo a soudní moc====
Ohřevské velkovévodství nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, shromáždění uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.
Ohřevské arcivévodství nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, shromáždění uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.


==Legislativní a výkonná pravomoc==
==Legislativní a výkonná pravomoc==

Verze z 2. 6. 2021, 21:22

Ohřevské arcivévodství nebo také Ohřevsko je suverénní stát nacházející se v České republice, ve střední Evropě. Stát je vytvořen na základě tvrzení, že vláda České republiky jedná proti ústavě, a tedy proti mezinárodnímu právu, které definuje všechny povinnosti státu. Ohřevsko splňuje všechny požadavky mezinárodněprávního uznání státu, a proto je tento nárok oprávněný. Dále pak se stát opírá o tezi, že rozpad ČSFR v roce 1993 byl kontroverzní a nelegitimní krok. Národní shromáždění tento krok neschvaluje.

Ohřevské arcivévodství
  • Archduchy of Ohřevsko EN
  • Erzherzogtum Egerland DE
vlajka Ohřevská
vlajka
znak Ohřevská
znak
Hymna: Ohřevsko je svobodné!
Motto: S ctnostní a odpovědností vstříc národu
Geografie

Ohřevsko map Europe 1.png Nárokované území republiky Ohřevsko

Hlavní město: Karlovy Vary
Rozloha: 1,046 km²
z toho 0 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Klínovec (1244 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 1
Jazyk: Oficiální:
čeština
angličtina;
Státní útvar
Státní zřízení: Prezidentská republika
Vznik: 27. dubna 2021 (vyhlášení samostatnosti)
Prezident:
Předseda Národního shromáždění: Nezvolen
Měna: česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: OR
Telefonní předvolba: +420
Národní TLD: .Oh (rezervováno, zatím nepoužito)

Historie

Ohřevské arcivévodství vzniklo ku dni 27. dubna 2021 vyhlášením samostatnosti na České republice. Bylo zde mnoho důvodů, které vedly k rozhodnutí odtrhnout se od ČR a jednalo se hlavně o silnou politickou nestabilitu země, úpadek demokracie a svobody, a především nenaplnění základních právních norem v minulosti. Všechny tyto faktory iniciovaly zájem nynějšího velkovévody zasáhnout a vytvořit nové prostředí, kde občané nebudou součástí kolabujícího státního aparátu. Než došlo na samotné vyhlášení samostatnosti území Ohřevského arcivévodství spadalo pod územní správu České republiky.

Forma vlády

Ohřevské arcivévodství je konstituční monarchií, kde arcivévoda zastává funkci výkonnou a vydává velkovévodské předpisy. Národní shromáždění nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru. Nejvyšší státní autoritou je arcivévoda. Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním a arcivévodou.

Politické strany

Politické strany jsou povoleny. Každá politická strana kandiduje na úkor prostředků státu a kampaň se tedy vede státní iniciativou, kdy při splnění všech podmínek jsou politickým stranám či jedincům poskytovány prostředky pro kampaň. Kampaň z vlastní iniciativy je výrazně omezena z důvodu, aby každá myšlenka a program si byly rovny bez ohledu zda je jedná o vládní či mimoparlamentní stranu.

Právo a soudní moc

Ohřevské arcivévodství nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, shromáždění uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.

Legislativní a výkonná pravomoc

Národní shromáždění

Soubor:Znak národního shromáždění
Znak Národního Shromáždění

má legislativní moc. Pro přijetí zákona je nutné získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Národní shromáždění má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo. Za předpokladu, že bude prokázána korupce nebo jiný delikt státnímu činiteli ať už bude na jakékoli pozici bude zbaven všech mandátů. Národní shromáždění nemůže být rozpuštěno. Každý člen shromáždění může být odvolán.

Předseda národního shromáždění

je představitel shromáždění a předsedá mu. Jeho úkolem je udržovat shromáždění v chodu a jednat jménem shromáždění, jak na území Ohřevska, tak i v zahraničí pokud si situace žádá. Má právo vyjádřit důvěru či nedůvěru jednotlivým členům shromáždění na opodstatněném základě jako třeba delikt (korupce, kriminalita) a zahájit proces prošetření střetu zájmů.

Prezident

je představitelem státu a drží výkonnou moc a také se podílí na vytváření nových zákonů, jeho funkcí je zákony schvalovat, ale může je i navrhovat. Prezident má právo veta. Pokud chce zákon navrhnout a uzákonit musí získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Prezident svolává zasedání Národní shromáždění. Může vydávat tzv. prezidentské nařízeni, které musí být v souladu s právním systémem země, tedy jedná se o podzákonné předpisy.

Národní symboly

Státní symboly Ohřevské republiky jsou státní vlajka - trikolora (bílá, žlutá, zelená), prezidentská standarta, malý státní znak, velký státní znak, lípa a lipové listy, dub a dubové listy, státní hymna Ohřevsko je svobodné!.

Armáda Ohřevské republiky (AOR)

Armádu Ohřevské republiky tvoří její občané (dobrovolníci). V případě potřeby existuje postup mobilizace všech občanů na příkaz sněmu. Hlavou armády je prezident. Byla zavedena základní vojenská služba od nabytí 16 let na dva roky. Jedná se o polovojenský výcvik, který zahrnuje: pěchotní výcvik a základy logistiky. V čele armády stojí Generální štáb Ohřevské republiky, který přímo podléhá prezidentovi popřípadě Národnímu Shromáždění. AOR je tvořena svazky a útvary několika druhů sil, a to Pozemní síly Armády Ohřevské republiky a Vzdušné síly Armády Ohřevské republiky. Hlavním úkolem armády je obrana proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti.

Zeměpisné údaje

Ohřevsko hraničí s Českou republikou a Německou spolkovou republikou.

Klima

Klima Ohřevska je v mírném a teplém pásmu.

Povrch

Nejvyšší přírodní bod - Klínovec (1,046 m)

Kultura

Kultura Ohřevské republiky je podobná kultuře České republiky z hlediska jazyka, tradic, kuchyně, svátků a náboženství.

Jazyky

Primárním jazykem je čeština a je oficiálním jazykem Ohřevské republiky, dalšími oficiálními jazyky jsou slovenština a angličtina. Většinou se používají na území Ohřevské republiky.

Státní svátky

Většina svátků je převzata z české kultury, ale jen málo z nich je vlastní.

Seznam svátků

Datum Svátek Popis
31.prosince - 1. ledna Nový rok Oslava konce roku a počátku nového.
6. leden Tři králové Konec oslav Kristova zrození v evangelické a katolické liturgii.
7. ledna Narození páně V pravoslavné liturgii oslava narození Ježíše Krista
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Připomínka ukřižování Ježíše Krista
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
27.dubna Den samostatnosti Vyhlášení samostatnosti Ohřevské republiky 27.4.2021
1.května Den práce vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
5.července Den Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6.července Den upálení mistra Jana Huse Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
28.září Den svatého Václava Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
28.říjen Den vzniku samostatného československého státu Vznik Československa v roce 1918
6.listopad Den dýmek Svátek k uctění zakladatele státu a prvního prezidenta.
17.Listopad Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24.prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25.prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26.prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.