Ohřevská agentura veřejné bezpečnosti: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 41: Řádek 41:
 
*kybernetické bezpečnosti
 
*kybernetické bezpečnosti
  
OAVB má pohotovostní pravomoci v okamžik zjištění závažné skutečnosti a může takto omezit jakoukoli osobu na svobodě po dobu zadržení a následně ji musí předat do rukou Policie OA či Armády OA. OAVB spolupracuje s tuzemskými i zahraničními zpravodajskými službami a úřady.
+
OAVB má pohotovostní pravomoci v okamžik zjištění závažné skutečnosti a může takto omezit jakoukoli osobu na svobodě po dobu zadržení a následně ji musí předat do rukou Policie OA či Armády OA. OAVB spolupracuje s tuzemskými i zahraničními zpravodajskými službami a úřady. OAVB je vojensky organizovaná, ozbrojená zpravodajská služba. Její příslušníci jsou oprávnění držet a nosit služební zbraň. Použít ji mohou ale pouze v mezích nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv jiný občan.
OAVB je vojensky organizovaná, ozbrojená zpravodajská služba. Její příslušníci jsou oprávnění držet a nosit služební zbraň. Použít ji mohou ale pouze v mezích nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv jiný občan.
 

Verze z 14. 6. 2021, 22:55

Ohřevská agentura veřejné bezpečnosti

Insignie OAVB
Zkratka OAVB
Vznik 15. června 2021
Typ ozbrojená zpravodajská služba
Účel ochrana veřejnosti
Sídlo Karlovy Vary
Úřední jazyk čeština

Ohřevská agentura veřejné bezpečnosti je ozbrojená zpravodajská služba s vnitřním polem působnosti (kontrarozvědka). Tento bezpečnostní sbor získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení, demokratických principů a významných ekonomických zájmů Ohřevského arcivévodství. OAVB vzniklo 15. června 2021 usnesením Národního shromáždění, dále bude definováno zákonem. Za činnost OAVB odpovídá vláda Ohřevského arcivévodství, která zároveň koordinuje její činnost. Oprávnění ukládat úkoly službě v mezích její působnosti náleží i arcivévodovy. OAVB nespadá pod žádné ministerstvo, je samostatným státním úřadem. Rozpočet služby je přímou součástí státního rozpočtu.

Příslušníci OAVB jsou ve služebním poměru, který upraví zákon (momentálně dočasný dekret Národního shromáždění).

Vedení

V čele Ohřevská agentury veřejné bezpečnosti stojí ředitel, který je odpovědný vládě Ohřevského arcivévodství. Ředitel je jmenován vládou, a to po projednání ve výboru Národního shromáždění příslušném ve věcech bezpečnosti, a odvoláván je rovněž vládou.

Činnost

Z povahy své práce a kvůli přísné ochraně identity svých zdrojů může zpravodajská služba informovat o své činnosti veřejnost velmi omezeně.

OAVB smí získávat následující informace týkající se:

  • terorismu
  • bezpečnosti nebo významných ekonomických zájmů státu
  • činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území
  • záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti Ohřevska
  • extremismu
  • organizovaného zločinu
  • ohrožení utajovaných informací
  • kybernetické bezpečnosti

OAVB má pohotovostní pravomoci v okamžik zjištění závažné skutečnosti a může takto omezit jakoukoli osobu na svobodě po dobu zadržení a následně ji musí předat do rukou Policie OA či Armády OA. OAVB spolupracuje s tuzemskými i zahraničními zpravodajskými službami a úřady. OAVB je vojensky organizovaná, ozbrojená zpravodajská služba. Její příslušníci jsou oprávnění držet a nosit služební zbraň. Použít ji mohou ale pouze v mezích nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv jiný občan.