Otevřít hlavní menu

Nissiiské jazyky

Nissiiské jazyky je skupina jazyků, které vzešly z nissiištiny. Mezi ně patří midaiština, thornština, popekijština a částečně esagitšina. Nissiištinou bylo ovlivněna také Meknijská čeština. Diverze nissiištiny na podjazyky začala asi v roce 2015, odtržením popekijštiny, která je nyní již vymřelým jazykem.

Podobnosti v jazycích

protoindoevropština latina irština korejština pranissiiština nissiiština popekijština thornština esagitština
matka ammā mater máthair eoma ôma eoma matra omha usma
ahoj alo salve haigh annyeong alo seyo seio shigo serve
strom kornos lignum crann namu kornjô korno kono kornho kortius
bílá albhos alba bán huin alvô alveo avva alwo alwus
člověk homon homine duíne namja čchomjên/mánnjôjô cxomyain/gal kal omyain/gatu gaiet
země tersā terra tíortha jigu matela maeula maria thortha mulla
Meknijsko - Fedora hBhuna Sinsegye Megni Shinsegye Mekni Meni Semila