Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Nissiiština

Z Mikronárody Wiki
Verze z 22. 4. 2019, 20:36, kterou vytvořil Mekniy (diskuse | příspěvky) (Číslovky)
Přejít na: navigace, hledání
Nissiiština
Sl.png
Tmavě zelená jsou nissiiské jazyky
Rozšíření MeknijskoKMVvector.svg Spojené státy meknijské
MeknijskoRepublikaKMV.png Stát Hanunkx
RadoslávieRflag.png Radoslávie (Bobánie)
Republika Slivínie (jazyk menšiny)
Počet mluvčích není znám
Klasifikace
Písmo latinka (nissiiská latinka), ssalba (tradiční)
Postavení
Regulátor Meknijská národní univerzita nakála Hanunkcha
Úřední jazyk MeknijskoKMVvector.svg Spojené státy meknijské
MeknijskoRepublikaKMV.png Stát Hanunkx
Kódy
CSO 3343-1 nsm
CSO 3343-2 nsm_FE, nsm_HKX (B)
MicroWiki
https://cs.micronations.wiki/wiki/大丶己丶丁丶日卜눈/nsm

Nissiiština, nissiisky 岛舌 [niyimal], či gramaticky správně 岛니舌눈 [niyinimalneun] je aglutinační jazyk (jazyk, který tvoří slova nabalováním menších celků), který je oficiálním jazykem Meknijska a Coronska. Nissiiština se obvykle zařazuje mezi conlangy, konkrétně conlangy přímeknijského a novoslovanského typu. Vedle nissiištiny existuje mnoho dialektů a příbuzných jazyků. Nissiiština se zapisuje písmem, které se sestavuje z několika dalších písem. Toto písmo má označení Ssalba a sestává se ze Sunssalby (a jejich stylů gugeol a meol), Xansiih (upravené čínské hanzí) a Jomulssalby (upravený korejský hangeul).


Gramatika

Slovosled věty je stejný jako v češtině. Jelikož je jazyk aglutinační, tak neobsahuje žádné ohýbání, ani časování, unikátnost jazyka je však tzv. mida, mida je slovo, které je na konci každé věty. Mida poté udává čas a způsob, příklad (mida komponenty kapitálkami) = mayaahkaSEYO du bae oneul soleni kvangnun oneul shmarkokosegaMIDASANKAJUAE (Ahoj. Byl jsi na tom kurzu vaření? (příteli)), kde je SAN zdvořilostní forma přítele, KA je tázací věta a JUAE je minulý čas. V každé větě jsou také přípony slova, například 니[ni] - přídavné jméno (kosegaNI - pracovní), 갈[gal] - označení člověka (kosegaGAL - pracovník, zaměstnanec), 눈[neun/nun] - podstatné jméno (kosegaNUN - práce, tvoření). Dalším oborem gramatiky v nissiištině je použití Xansiih, to je využíváno pouze u jmen, například jméno Bao Dobaa-na, se sunssalbou zapíše jako 丁卜囗 久囗丁不나, pomocí xansiih 亡亡成나.

Číslovky

Číslovky v nissiištině mají dva tvary, řadové a normální. Řadové vždy končí 아 [a].

Aritooh Arabské Nissiiské Posvátné Česky
0 nura nura nula
1 mi iino, semo jedna
2 ta deobo dva
3 teare teareyes, tearianaya, tearpoores tři
4 peur cherabaes čtyři
5 pyeong pinpxe pět
6 sesx sēk, seobēk šest
7 hepyeo seshaa sedm
8 oohsa oktya osm
9 yevet shieobin devět
一冖 10 den dekaa deset
丅冖 20 tadilea deoryeolekaatōi, deobodekaa dvacet
丅冂 25 tadileapyeong deoryeolekaatōipinpxe, deobodekaapinpxe dvacet pět
一冖冖 100 seot kasseoso sto

Osobní zájmena

1. osoba 2. osoba 3.osoba
Mužský Ženský Střední
J. č. ssalba 亍卜 久凵 昍丿大덴 昍丿大나 昍丿大
latinka ma du nneyden nneyna nney
Mn. č. ssalba 卜了 了卜 日丿大덴 日丿大나 日丿大
latinka as sa neyden neyna ney

Slovní druhy

Slovní druh Nissiisky Koncovka Předpona
Podstatné jméno 丨乚囗 了囗乚丿亍卜눈 není
Přídavné jméno 日丨了囗乚丿亍卜눈 není
Zájmeno 了凸乚丿亍卜눈 není není
Číslovky 己丨刀回눈 řadové: není
Slovesa 丰囗日丨亍卜눈 není
Příslovce 丁厶久눈 není není
Předložky 日个日눈 není není
Spojky 丁凵卜눈 není není
Částice 久丿亖눈 není není
Citoslovce 丁去눈 není není

Příklad textu

Všeobecná deklarace lidských práv

Nissiisky aruGalLul bae koOnbae dea unseoNi i someuNi do nney ineul mabeNun i indeksLulSeamnida. sa bae daeKersseoNi i habu kōmvisoyeoteutinnaeNun i omseo moji ineul baNun ovvae brotērNiSeamnida.
Nissiisky, český zápis Arugalyl bê ko'onbê d'unsôní y somûní do n'nej inûl mabeun i indeksylsymnida. Sa bê dêkerzoní y habu kómvisojôtûtin'nêun y omzo moži inûl banun ouê brotérnísymnida.
Nissiisky, posvátná ara cxomyainLul bae koNguokeo dea unseoNi i someuNi do pxello in mabeNun i puuyeuLulOika. eobeolhwaLul bae daeKersseoNi i eikyae kōmvisoyeoteutinnaeNun i omseo moji in baNun brotearianaoNunOika.
Česky Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Z HaeriNim PotearNim i vikkoGalNi praahnaNun

gd. i gn. DursleyNim, ka bae oneul aritō chereabaeNun, Privet Drive, bae borsoNi oneul koMal sa bae nohmalNi, daeMyonSeamnida. sa bae ōpitoNi galLul du baeSheaae koBealpyae ssae ineul koPxisoyeot minseoNi atta pxalNi, atta sa siBae minseoNiSeamnida. gd. DursleyNim baeSheaae namulGal oneul siyeaNun on solemaNun GrunningsNim, ka kosega oneul lhyokaflleoLulSeamnida. nneyDen bae metNi, myoyunaDenNi gd. siKaati monhwaNun, ita nneyDen habu daeMetNi norhisoyeotbardōNunSeamnida. gn. DursleyNim baeSheaae kerkyae i flaehokxūtoNi i habuSheaae shisso taNi monhwaNun miit yeareabeanNun, ka baeSheaae oneul nneyNa baeSheaae nadahkxeusyae oneul kxortoNi seopisoyeotLulSeamnida. DursleyNimNi ukxlidNun habu ketNi i laoNi putuGal oneul solemaNun on DudleyNim i sa shintea oneul nneyDen baeSheaae daeHadanNi putuGal oneul maeulaNunSeamnida. DursleyNimNi ukxlidNun habu aruiyoLul on sa hwanaSheaae, atta sa habu i ronoNun, i saNi daePibeaaNun baeSheaae on keapopxodGal baeSheaae onhwana soleNunSeamnida. sa siShintea dora oneul keapopxodGal onhwana oneul PotearNimLulSeamnida. gn. PotearNim baeSheaae gn. DursleyNimNi sveosyaerGn., atta sa siEokyaeSheaae oneul totyeo nyeonLul, fakeatNi, gn. DursleyNim todora oneul nneyNa siHabu sveosyaerGn., yod pxiyo nneyNi sveosyaerGn. i nneyNi hadaninadahNi ukxlidGd. siBae „DursleyNimNi“ oneul sa hwanaSeamnida. DursleyNimNi ukxlidNun bae daeOkxarNi oneul shinteaiyoNun ovvae PotearLul ingneumi oneul ūtiikxeaNunSeamnida. ka shirhāiteriGalLul baeJuae shintea oneul PotearNimNi ingneumiNunSeamnida. 1 DursleyNimLul hwana oneul metNi pūtu ovvae PotearNimLul ka solemaNun bae HaeriNim, DursleyNimLul siDeaktinnae oneul nneyDen shipxomSeamnida. soleNi pūtuGal baeSheaae hadanNi rtinnaeNun oneul nnaekxeuae on PotearNimLul yyocomi, sa siHwana on modeum kaati soleNi minseoNi pūtuDenGalSeamnida. kaYor gd. i gn. DursleyNimLul boddeyae oneul kachoNi deobosalNun asNi kleuteasNun onbae, totearyaed baeSheaae nada oneul soleNi minseoNi salyoNun ineul hwagesGugSeamnida. gd. DursleyNim gukka on nneyNi eobolea oneul tayNun, ka siBae bilisoyeotNi on kosegaNun, i gn. DursleyNimNa kadssae oneul DudleyNim on nneyDenNi ateusedloNunSeamnida. nyaeinoGal ongeanoba on ketNi kāeobonoNya myaeko oneul loēkoNunSeamnida. oneul oktyaisēmiYor, gd. DursleyNim lesyae nneyNi portoyaeNun, subiyeo oneul gn. DursleyNim oneul nneyNi inīpxoNun i numāi oneul subiyeo on DudleyNim, atta nneyDen gyeu shi, atta DudleyNim habu shisotinnaeNun i cele oneul cerealiyeoLul dea mokesyeoLul. „smeruNi pūtuGal“, domal gd. DursleyNim oneul nneyDen eokeuvae oneul dolNunSeamnida. nneyDen hwageu on nneyNi seumNun i eokeuvae on aritō cheareabaeNunSeamnida. nney baeSheaae oneul pxeisoyeoteutinnaeNun ovvae ūtiikxeaNun, oseo nneyDen dekaye kaetNya ka bae eoryeolea ineul mappōNunSeamnida. on saekeondNun, gd. DursleyNim siHana pxo nneyDen dekayeSheaae, oseo nneyDen ssaeyeapmin oneul nneyNi kxefoNun on dekaye oneulSeamnida. otearyaed baeSheaae minseoNi kaetNya sīūoseoi on ūtiikxeaNun dea Privet Drive, atta nneyNa siHabu mappōNunSeamnida. gd. DursleyNim eobami i ūtelpyae oneul kaetNunSeamnida. nney ūtelpyaeSheaae retearyaedSeamnida. pxom gd. DursleyNim seumSheaae ambī ūtiikxeaNun, nneyDen dekayae oneul kaetNya ineul seopxyaeNunSeamnida. nney baeSheaae opxmal on nolituNun dea Privet Drive, shiyo, dekayae oneul nolituNun, kaetNyaLul siHana ka opxmal oneul nolituLul i mappōLulSeamnida. gd. DursleyNim kxeibbayae i siShintea oneul kaetNyaSeamnida. pxom nneyDen seumSheaae anta kamiNun, nneyDen shintea on shiiyoNun, atta lhyokafflleoLulSeamnida.

==Odkazy==

{{{1}}}