Národní výbory v Moravskoslezsku

Národní výbory (NV) jsou orgány moravskoslezské státní správy a místní samosprávy na úrovni obce, města, městského obvodu a župy. Národní výbory mají své volené orgány (plénum a rada NV).

Struktura národních výborů

  • místní národní výbor (MNV) a městský národní výbor (MěNV)
  • župní národní výbor (ŽNV)

V Olomouci působí Národní výbor hlavního města Olomouce, v Ostravě Národní výbor města Ostravy a v Brně Národní výbor města Brna.