Národní výbory v Moravskoslezsku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Národní výbory (NV) jsou orgány moravskoslezské státní správy a místní samosprávy na úrovni obce, města, městského obvodu, okresu a kraje. Národní výbory mají své volené orgány (plénum a rada NV).

Struktura národních výborů

  • místní národní výbor (MNV), městský národní výbor (MěNV) a obvodní národní výbor (ObNV)
  • okresní národní výbor (ONV)
  • krajský národní výbor (KNV) - pouze v zemi Moravské

V Olomouci působí Národní výbor hlavního města Olomouce.