Moravština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Moravština patří do skupiny umělých západoslovanských jazyků.

Moravsky se mluví na Moravě (4,5 milionu lidí.

Moravština je oficiálně úředním jazykem Moravské republiky.

Kodifikační příručky

Kodifikační příručky stanovují, která slova jsou v moravštině spisovná a která nespisovná.

Nářečí

Moravská nářečí se od sebe různě liší a dělí se do skupin:

  • českomoravská nářečí
  • středomoravská nářečí - od nich je utvořen spisovný moravský jazyk.
  • východomoravská nářečí
  • lašská nářečí
  • těšínská nářečí

Abeceda

Moravská abeceda se skládá z modifikovaných latinských písmen. Modifikace spočívá v užívání diakritických znamének. Na označení jedné hlásky se zpravidla užívá jednoho písmena.

Malá moravská abeceda ve svém pořadí: a á b c č d ď dž e ê é f g h ch i j k l m n ň o ô ó p q r ř s š t ť u v w x z

Hláskosloví

Gramatika

Dějiny