Otevřít hlavní menu

Meehk Meknijska

Meehk Meknijska, zastarale Meknijský mék, nissiisky 新世니 亍厂丰갈 [shinsegyeNi meehkGal], obecnou nissiištinou mēkGal oneul shinsegyeGug je hlava Meknijska. Meehk má velké pravomoce, podobné pravomocím prezidentů v prezidentských republikách.

Meehk Meknijska
Mekskyznak.png
Znak Meehka Meknijska
Sídlo Saekxi Building Yeoju

56 Meusyeol
Yeoju
5010 Mekniy
Funkční období celoživotní
První ve funkci Hanunkx
Tajibangmida

Meknijsko je mékství, v níž je hlava státu součástí pilíře výkonné moci s neomezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech (aktivní složka). Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích.

Meehk má právo účastnit se schůzí parlamentu, federálních úřadů a dalších složek státu. Je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Meehk má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.