MSVHS

Verze z 6. 6. 2021, 19:27, kterou vytvořil Simonmalcek (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Infobox organisace | název = Mikronacionální společenství vzájemné hospodářské spolupráce | obrázek = MSVHS Vlajka.png | popisek = Vl…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Mikronacionální společenství vzájemné hospodářské spolupráce

Vlajka MSVHS
Zkratka MSVHS
Vznik 6. června 2021
Typ Obchodní aliance
Členové 3
Úřední jazyk čeština
Tajemník MSVHS Peter S. Malček-Ohřevský
Hlavní orgán Rada MSVHS