Lurk v UMSE

Lurk byl jedním za zakládajících členů Unie mikronárodů střední Evropy od 23. března 2014. Členství Lurku zaniklo sloučením Lurku s Mercií.