Liberální strana (Fyrinie)

Verze z 26. 6. 2018, 08:49, kterou vytvořil ShakalLB (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tento článek pojednává o liberální politické straně, která vznikla odštěpením od Demokratické iniciativy. O fyrinijské pravicové politické straně pojednává článek Liberální unionistická strana.

Liberální strana
Zkratka: Liberal
Datum založení: 12. ledna 2018 (odštěpení od DI)
Předseda: kolektivní vedení
Ideologie:
  • liberalismus
  • sociální liberalismus
Politická pozice: střed až středolevice
Evropská strana: žádná
Počet členů: 913 (zakládající)
Barvy:
     oranžová
Zisk mandátů ve volbách
Národní shromáždění
11 / 150

Liberální strana (zjednodušeně Liberal) je středolevicová liberální politická strana, kterou založili vystoupivší členové Demokratické iniciativy poté, co podle nich rezignovala na levicovou a sociálně-liberální orientaci. Strana je kolektivně vedená skrze internetové fórum. Bude kandidovat ve volbách do místního shromáždění v Kirilmazu a v Lipně. 14. ledna získala 3 reprezentanty v Národním shromáždění, jelikož do ní vstoupili tři reprezentanti zvolení za Demokratickou iniciativu.