Lašsko byl region v (v dnes již neexistujícím) Těšínském kraji Moravskoslezské republiky.