LGBT práva v Moravskoslezsku

Moravskoslezská republika patřila v oblasti práv leseb, gayů a bisexuálů mezi nejliberálnější mikronárody ve střední Evropě. V roce 2017 zde bylo zavedeno jednotné manželství bez rozlišení pohlaví snoubenců.

Duhová mapa MR.png

Zákony týkající se stejnopohlavní sexuální aktivity

Stejnopohlavní sexuální styk byl na Moravě legální od roku 1961.

Stejnopohlavní soužití

Moravská národní rada přijala v roce 2017 zákon o právu rodinném, který umožňuje manželství dvou občanů bez toho, zda-li se jedná o muže či ženu, případně o pár osob stejného pohlaví.

Přehled situace LGBT práv na Moravě

Legální stejnopohlavní styk  Ano (1961)
Stejný věk legální způsobilosti k pohlavnímu styku pro obě orientace  Ne
Anti-diskriminační zákony v zaměstnání  Ne
Anti-diskriminační zákony v přístupu ke zboží a službám  Ne
Anti-diskriminační zákony v ostatních oblastech (homofobní urážky, zločiny z nenávisti)  Ne
Stejnopohlavní manželství  Ano (2017)
Adopce dítěte partnera  Ano (2017)
Společná adopce stejnopohlavními páry  Ano (2017)
Adopce nesezdaným homosexuálním jednotlivcem  Ano (2017)
Adopce registrovaným homosexuálním jednotlivcem  Ano (2017)
Gayové a lesby můžou otevřeně sloužit v armádě  Ano
Možnost změny pohlaví  Ne
Přístup k umělému oplodnění pro lesbické ženy  Ano
Muži mající sex s muži smějí darovat krev  Ano