LGBT práva v Klitzibürgu

Verze z 5. 6. 2021, 08:23, kterou vytvořil Grand Duke Nicholas I. (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Klitzibürg je co se týče LGBT práv značně konzervativní. Ale před rokem 2020 byl Klitzibürg dosti liberální co se týče všeho, ale říšským…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Klitzibürg je co se týče LGBT práv značně konzervativní. Ale před rokem 2020 byl Klitzibürg dosti liberální co se týče všeho, ale říšskými dekrety v roce 2020 byly svatby gayů a homeoparentální osvojení. V roce 2021 byla zakátána antidiskriminace gayů jako reakce na pride month XVII. Říšským dekretem, podepsaným velkovévodou.

Přehled situace LGBT práv v Klitzibürgu

Legální stejnopohlavní styk  Ano
Stejný věk legální způsobilosti k pohlavnímu styku pro všechny orientace  Ano
Anti-diskriminační zákony v zaměstnání  Ne
Anti-diskriminační zákony v přístupu ke zboží a službám  Ne
Anti-diskriminační zákony v ostatních oblastech (homofobní urážky, zločiny z nenávisti)  Ne
Stejnopohlavní manželství  Ne
Adopce dítěte partnera  Ne
Společná adopce stejnopohlavními páry  Ne
Adopce nesezdaným homosexuálním jednotlivcem  Ne
Adopce registrovaným homosexuálním jednotlivcem  Ne
Gayové a lesby můžou otevřeně sloužit v armádě  Ano
Právo na občanství  Ano
Možnost změny pohlaví  Ne
Přístup k umělému oplodnění pro lesbické ženy  Ne
Muži mající sex s muži smějí darovat krev  Ne