LGBT práva v Klitzibürgu

Klitzibürg je co se týče LGBT práv značně konzervativní. Před rokem 2020 byl Klitzibürg v tomto ohledu liberální, ale říšskými dekrety v roce 2020 byly svatby gayů a homeoparentální osvojení zakázány. V roce 2021 byla XVII. Říšským dekretem zakázána antidiskriminace gayů jako reakce na pride month. Ačkoliv tyto opatření jsou poměrně podivné, vzhledem k nejasné situaci s velkovévodou.. Samotný velkovévoda naznačil, že se LGBT práva opět uvolní

Přehled situace LGBT práv v Klitzibürgu

Legální stejnopohlavní styk  Ano
Stejný věk legální způsobilosti k pohlavnímu styku pro všechny orientace  Ano
Anti-diskriminační zákony v zaměstnání  Ne
Anti-diskriminační zákony v přístupu ke zboží a službám  Ne
Anti-diskriminační zákony v ostatních oblastech (homofobní urážky, zločiny z nenávisti)  Ne
Stejnopohlavní manželství  Ne
Adopce dítěte partnera  Ne
Společná adopce stejnopohlavními páry  Ne
Adopce nesezdaným homosexuálním jednotlivcem  Ne
Adopce registrovaným homosexuálním jednotlivcem  Ne
Gayové a lesby můžou otevřeně sloužit v armádě  Ano
Právo na občanství  Ano
Možnost změny pohlaví  Ne
Přístup k umělému oplodnění pro lesbické ženy  Ne
Muži mající sex s muži smějí darovat krev  Ano