Smlouva o Konkord, též pouze Konkord, je aliance států sloužící k vzájemné obraně. Konkord oficiálně navazoval na vojensko-politický pakt "Železný pakt", a proto se pokládá za den založení 2. července 2020. Zprvu byla organizace uzavřena na tzv. verbální dohodě a k oficiálnímu podepsání smlouvy došlo až 9. července 2020 mezi výše zmíněnými státy. Později ale Konkord upadl do neaktivity a byl obnoven až při wistonsko-kybistánské krizi. V důsledku těchto událostí byla vydána nová směrnice, která celý Konkord reorganizuje.

Konkord

Vlajka Konkordu
Zkratka Kn
Motto Sjednoceni v síle
Vznik 3. července 2020
Účel Ochrana a spolupráce členských států
Sídlo Skuteč
Členové 5
Úřední jazyk čeština
Hlavní orgán Obranná komise Konkordu

Jedná se o čistě defensivní alianci.

Historie

Samotná myšlenka mezinárodní organizace sahá ke dni 14. června 2020, kdy nejvyšší představitel Křivoklátského knížectví urgoval Kybistán, Mendersko, Ludenberk a Trhosvinensko (předchůdce současného Sewerlandu) k založení. Bohužel válka v Mendersku a členství Svobodné republiky Cheb v Mikrodohodě uvrhlo celý stát ve válečný stav a k tomu nadešla vnitrostátní roztržka a snahy o vytvoření mezinárodní organizace byly odloženy.

Obnova Konkordu

Konkord se stal znovu aktivním při začátku Wistonsko-Kybistánské krize. Jiří Stuna se pokusil alianci obnovit, avšak většina členů byla nadále neaktivních. Při začátku krize však Majerovsko potvrdilo své závazky vůči Kybistánu a přislíbilo v případě války vojenskou pomoc. Majerovsko bylo tedy do aliance přijato. Poté, co byla krize oficiálně ukončena a napětí mezi stranami ustalo, stalo se Majerovsko součástí Novotroitské federace, která dostala automatické členství.

18. února 2021 se navíc aktivní členové Konkordu sešli, aby vyřešili pokračování této aliance. Jednomyslně se shodli, že musí být aktivita obnovena a Konkord oživen.

Obranná komise Konkordu

Obranná komise Konkordu se skládá z nejvyšších představitelů smluvních stran a jedná se o sbor moci výkonné, který má na starost chod celé organizace. Každý člen má jeden hlas a právo předkládat návrhy ke schválení. Obranná komise pak vydává Vyhlášení.

Hymna Konkordu

Členské státy

Bývalé členské státy