Knížectví Posaf: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 58: Řádek 58:
 
Mnoho členů Druždiny byli rádi za tempo přípravy státu. Zbývalo sepsat ústavu, kterou vytvořili Nicholas Randouler, Nathan Michaeve, Regan Alifo, Rose Danen, Henry Rydina, Courtney Annalou, Henry Edwelo, Grant Roberave and Justin Donamana. Jakmile byla sepsána, zbývalo jen vyhlásit nezávislost.
 
Mnoho členů Druždiny byli rádi za tempo přípravy státu. Zbývalo sepsat ústavu, kterou vytvořili Nicholas Randouler, Nathan Michaeve, Regan Alifo, Rose Danen, Henry Rydina, Courtney Annalou, Henry Edwelo, Grant Roberave and Justin Donamana. Jakmile byla sepsána, zbývalo jen vyhlásit nezávislost.
  
===Den zakladtelů a raná historie===
+
===Den zakladatelů a raná historie===
 +
2. ledna 2018, na Den zakladetelů (též Den nezávislosti), vyhlásili zhruba v 20:03 VSČ (1:03 3. ledna SEČ) členové Druždiny nezávislost. Provizorní vláda jmenovala Henryho Edwela provizorním knížetem a stanovila 12. leden jako datum prvních voleb. Souběžně odeslala emaily Spojeným státům americkým, Aerické říši, Molossii, Sealandu a Talosse, odpovědi se ovšem dočkala jen od Aerické říše a Molossie. Během čtyř hodin vláda vytvořila web a vlajku, a dalšího dne, po konci zimních prázdnin začali rozšiřovat informace po škole.
 +
 
 
===Novoříšská krize===
 
===Novoříšská krize===
 
===Moderní historie===
 
===Moderní historie===

Verze z 31. 10. 2021, 10:14

Knížectví Posaf
Principality of Posaf
Fürstentum Fükfuf
Principauté de Paléea
vlajka Posafu
vlajka
znak Posafu
znak
Motto: Let's Be One
Geografie

Posafmaps.png Tři největší regiony Druždiny

Hlavní město: Turtle City
Rozloha: 0,028 km²
Časové pásmo: EST (UTC-5)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 60
Jazyk: angličtina, němčina, francouzština (oficiální)
čeština, španělština (uznané)
Státní útvar
Státní zřízení: Volená konstituční monarchie
Vznik: 2. ledna 2018 ()
Kněžna: Delana I.
Vyšší lord: Andrew Irons
Měna: Posafská dolarová jednotka (Posafi Dollar Unit, PDU)
Mezinárodní identifikace

Posaf, oficiálně Knížectví Posaf (angličtina: Principality of Posaf; němčina: Fürstentum Fükfuf; francouzština: Principauté de Paléea) je samostatně vyhlášený nezávislý stát. Posaf byl založen poblíž Cincinnati v Ohiu, ale nyní má větší nároky na půdu, klasifikované jako státy, umístěné ve Spojených státech a Iráku, s menšími nároky klasifikovanými jako provincie v Kanadě a v Hongkongu, a poté další teritoriální nároky klasifikované jako okresy v Česku, Finsku, Indii, Jižní Koreji, Pákistánu, Švédsku a ve Spojeném království. Hlavním městem Posafu je Turtle City.

Posaf byl založen na začátku ledna 2018 skupinou přátel nazývaných Druždina (anglicky Squamily). Základní ideje Posafu byl mír, rovnost a boj proti homofobii a rasové diskriminaci ve Spojených státech, a sblížení pravicových a levicových lidí. Původně vytvořená simulace státu se stala projektem nového státu s organizovanější vládou, vstupem do organizací, jako je GUM, nebo založením Mikronacionální Olympijské Federace či Cincinnatského paktu.

Knížectví získalo 4.7 na Freaythově systému klasifikace a je podle svých občanů klasifikováno jako mikronárod šestého světa po získání 8/12 bodů na Boodlesmythe-Talliniho systému. Posaf je také označen jako "LGBT přátelský" podle Indexu LGBT práv od Statistic Fire. Na začátku 2020 se Posaf stal pátým nejvlivnějším mikronárodem, společně s Abeldenem.

Etymologie

Název Knížectví Posaf vznikl ze zkratky původního anglického názvu Principality of Squamily and Friends (Knížectví Druždiny a Přátel). Slovo Druždina vzniklo kombinací slov družina a rodina, podobně jako anglické Squamily vzniklo ze slov squad a family. Druždina (Squamily) byl také název skupiny přátel, co založila Posaf. Slovo přátelé bylo do názvu přidáno kvůli předpokladu, že i lidé vně Druždiny budou součástí Posafu. Několik návrhů pro nahrazení slova přátelé v názvu jiným slovem existovalo v době vytváření názvu.

2. listopadu 2019 podepsal kníže Henry II. Akt o cizích názvech, určující Posafu oficiální názvy ve francouzštině a němčině. Francouzský název Principauté de Paléea vznikl z akronymu Paléea pro Principauté avec l’Équillie et Amis, kdežto německý název Fürstentum Fükfuf vznikl z akronymu Fükuf pro Fürstentum Kadelie un Freunde s vloženým f pro slovo Familie.

Historie

Plánování Posafu

Ke konci října 2017 se ve skupině přátel zvané Druždina (Squamily) objevil nápad založit vlastní stát. Během listopadu tak Druždina začala budovat svůj stát, z počátků jen pro zábavu.

Členové Druždiny měli mnoho různých názorů na to, jak měl stát fungovat. Po hlasování, kterého se jedna osoba neúčastnila, se stejné popularity dočkali prezidentská republika a monarchie, stejné výsedky mělo i druhé hlasování. Po debatě se došlo k závěru, že stát bude volená monarchie s bikamerálním parlamentem s Dolní a Horní Sněmovnou. S tímto se také rozhodnulo, že stát bude pojat jako lepší verze Spojených států amerických, s reformovaným vzděláváním, otevřený bojovníkům za sociální spravedlnost a který by uzavřel propast mezi pravicovými a levicovými politiky.

Soubor:CourtneyAnnalou.png
Courtney Annalou, jedna z hlavních autorů ústavy Posafu a první zvolená kněžna.

Zatímco se připravovala legislatura, nebylo jisté, jak bude fungovat. S pomocí YouTube videí o britském a kanadském parlametu a americkém kongresu Druždina vytvořila bikamerální systém pod voleným ceremoniálním monarchou. S novou vládou by se mluvčí parlamentu nebo předseda vlády stal výšším lordem, a přesunul se z nižší do vyšší komory. V horní komoře byli také poslanci dvou nejsilnějších stran z nižší komory. Před vytvořením státu vznikla provizorní vláda se dvěma členy konzervativní strany, dvěma z Posafské zelené strany (dnes Liberální) a jedním z dnes zaniklých Nových liberálů. Horní sněmovna měla poslance z Posafských zelených a Konzervativců.

Mnoho členů Druždiny byli rádi za tempo přípravy státu. Zbývalo sepsat ústavu, kterou vytvořili Nicholas Randouler, Nathan Michaeve, Regan Alifo, Rose Danen, Henry Rydina, Courtney Annalou, Henry Edwelo, Grant Roberave and Justin Donamana. Jakmile byla sepsána, zbývalo jen vyhlásit nezávislost.

Den zakladatelů a raná historie

2. ledna 2018, na Den zakladetelů (též Den nezávislosti), vyhlásili zhruba v 20:03 VSČ (1:03 3. ledna SEČ) členové Druždiny nezávislost. Provizorní vláda jmenovala Henryho Edwela provizorním knížetem a stanovila 12. leden jako datum prvních voleb. Souběžně odeslala emaily Spojeným státům americkým, Aerické říši, Molossii, Sealandu a Talosse, odpovědi se ovšem dočkala jen od Aerické říše a Molossie. Během čtyř hodin vláda vytvořila web a vlajku, a dalšího dne, po konci zimních prázdnin začali rozšiřovat informace po škole.

Novoříšská krize

Moderní historie

Krize 2020

Posaf získal malý vzrůst obyvatel v Nievenorte na přelomu 2019 a 2020. Kvůli tomu proběhly první lokální volby do provinční rady, k čemuž poprvé došlo mimo AROP Druždiny. Po generálních volbách 2020 vzrostl Kadelieort na jedenáct křesel, Nicolas Millan byl ale kvůli remíze zvolen až doplňovací volbou o jedenáct dní později. V prvních týdnech Kadelieort odhlasoval výstup z Konmalehthu. S průběhem pandemie COVID-19 založil Kadelieort Ministerstvo národního zdraví, čímž se vláda rozšířila o osmé ministerstvo. 3. dubna také došlo k největšímu sjednocení politických stran, kdy se Zelená strana sloučila s Liberály a obnovila Posaf-Zelenou stranu.

25. května 2020 dostal kníže Randouler záchvat, na jehož následky 3. června zemřel. Provizorní vláda, zahrnující členy jako Austin Jaax nebo Grace Konn, byla sestavena. Výrazně byl však omezen kontakt mezi Nievenorte, Asiatou a Západním Posafem, kde byla provizorní vláda ustanovena, a zbytkem Posafu. Vláda přesunula Discord server v létě 2020 a obnovila dolní sněmovnu v září. 27. září jmenoval Kadelieort Delanu Jeari kněžnou Posafu, a Andrewa Ironse vyšším lordem. Vláda podnikla 12. března 2021 referendum, ve kterém se obyvatelstvo vyjádřilo pro vytvoření Sentallareské konfederace společně s Iustusem a Eldorádem (dříve Millánií). Po selhání tohoto projektu, rezignaci poslanců Jaaxe a Leeho, a zrušení nového Discord serveru, vyhlásily Kachní ostrovy provizorní administrativu do vyřešení situace.

Vláda

Vláda Posafu je konstituční volená monarchie, v současnosti je post monarchu neobsazen. Vláda Posaf z parlamentu a ministerstev, Vyššího soudu a monarchy. Legislativní moc je dělena mezi Nižší a Vyšší sněmovnu a ministerstva. Vyšší lord (ekvivalent ministerského předsedy) spadá pod legislativní větev, ačkoli má i moc výkonnou. Vyšší soud je soudní větev vedená Vyšším soudcem, který je zároveň Vyšším lordem Posafu. Poslední, výkonná větv je především ceremoniální, vedená zvoleným monarchou.

Monarcha

Parlament

Ministerstva

Mezinárodní vztahy

Politické strany a volby

Strana Logo Lídr Poloha Ideologie Místní sněmy Nižší sněmovna Vyšší sněmovna
Strany reprezentované na federální úrovni
Konzervativní strana
Conservative Party
C ConservativeLogo2.png Courtney Annalou středopravice konzervatismus
4 / 17
4 / 11
1 / 3
Liberální strana
Liberal Party
L LiberalPartyofPosafLogo.png Henry Edwelo středolevice liberalismus
5 / 17
3 / 11
1 / 3
Srnčí strana
Buck Party
B BuckPartyop.png Parker O'Leary středopravice sociální konzervatismus
unicameralismus
3 / 17
1 / 11
1 / 3
Strana nových demokratů
New Democrats Party
N NewDemologo2.gif Emma O'Brian (zastupující) střed libertarianismus
2 / 17
1 / 11
0 / 3
Zelená strana
Green Party
G
GPoP.png Diä Jones-Woodard středolevice zelená politika
3 / 17
1 / 11
0 / 3
Strany reprezentované na provinciální úrovni
Sociálně demokratická strana
Social Democratic Party
D SDPofPosaf.png Lacy Mass levice sociální demokracie
1 / 17
0 / 11
0 / 3
Strana naděje
Hope Party
H HopePoP.png Owen Edwelson všelidová centrismus
1 / 17
0 / 11
0 / 3
Strany bez zastoupení
Lidová strana Posafu
People's Party of Posaf
P
PPPLogo.png Kirsmken Konvon levice až krajní levice komunismus
0 / 17
0 / 11
0 / 3
AntiiFunny
AntiiFunny Party
A AntiiFunny.png William Efton (de facto) střed až středopravice centrismus
anti-copyright
0 / 17
0 / 11
0 / 3
Socialistická strana
Socialist Party
S
SocialistPartyOP.png neobsazeno krajní levice socialismus
0 / 17
0 / 11
0 / 3
Druždinské stromy
Squamily Trees
T
SquamilyTrees.png Justin Donamana single-issue sázení stromů
0 / 17
0 / 11
0 / 3
Základní baptistická strana
Fundamental Baptist Party
F
Fundimental Baptist Party Logo.png Ivan Konvon střed libertarianismus
0 / 17
0 / 11
0 / 3
nezávislí I N/A N/A N/A N/A
0 / 17
0 / 11
0 / 3

Geografie

Administrativní dělení

Posaf má více území napříč světem, většina z nich se nachází ve Spojených státech.

Želví potok v Druždině
Jezero Kimald v Druždině
Essexský potok v Essexu
Starostova rezidence ve Wasatu
Kachní ostrovy v Nievenorte

Území Posafu je rozdělené do AROPů (Administrative Regions of Posaf, Administratitivní regiony Posafu. Každé území je přiděleno do AROP, dané území si systémem party-list zvolí reprezentanty do Nižší sněmovny za jejich regiony. Souběžně s reprezentací ve Sněmovně AROP volí guvernéry, premiéry a starosty do svých vedení.

Během voleb do Nižší sněmovny jsou AROP rozdělené do tří sektorů; Druždina (SQMY, Squamily), United (UNTD) a Foreign (FORN). Tyto sektory mají vyhrazená křesla v Nižší sněmovně, na která jednotliví občané regionů mohou kandidovat. Od generálních voleb 2020 dostává Druždina sedm, United jedno a Foreign dvě křesla.

Každá AROP je rozdělená do jedné z kategorií podle jejich vlády. V současnosti existují čtyři kategorie;

  • Státy: Stát v Posafu může sepsat vlastní ústavu a přijímat vlastní zákony, musí ale být v souladu s Ústavou Posaf (celostátní zákony přebíjí zákony jednotlivých států). Státy jsou často nazývány konstituentními státy. Stát je řízen guvernérem.
  • Federální města: Federální města jsou stejné úrovně jako provincie,mohou ale hostovat federální úřady jako ambasády nebo ministerstva. Federální město je řízeno starostou.
  • Provincie: Provincie v Posafu podléhají posafské ústavě, mohou ale existovat provincionální zákony, které může premiér ratifkovat. Provincie je řízená premiérem.
  • Teritoria: Teritoria v Posafu podléhají ústavě bez speciálních zákonů, Mimo provincionálních zákonů přijjatých polovinou provincií a federálních měst. Teritoria jsou řízena teritoriálními guvernéry.
Jméno Vlajka Emblém Guvernér/Premiér/Starosta Populace
Státy
Frenwick FrenwickFlag.png FrenwickEmblem.gif Adrien Lesier 1
Wasat WasatFlag2nd.png WasatEmblem.gif Mohammed Othman 8
Provincie
Essex Krzewofr.png EssexEmblem.gif Andrew West 5
Druždina SquamilyFlag.png SquamilyEmblem.gif Henry Rydina 31
Asiata ASIATA.jpg AsiataEmblem.gif Nicolas Millan 4
Nievenorte NievenorteFlag.png NievenorteEmblem.gif neobsazeno 16
Západní Posaf WestPosafFlag.png WestPosafEmblem.gif Andy Irons 5
Federální města
Želví město TurtleCityFlag.png TurtleCityEmblem.gif Evan Rydina 2

Podnebí

Ekonomika

Posafská dolarová jednotka

Kultura

Kuchyně

Státní svátky

Média

Náboženství