Knížectví Mendersko

Mendersko (úředním názvem Knížectví Mendersko) je mikronárod nacházející se v českém městě Žatec. Vznik tohoto knížectví se datuje do 11. února 2021 ve 12:30. Tomuto knížectví předcházela Prozatimní Republika Mendersko. Podle ústavy je Mendersko polokonstituční monarchie.

Knížectví Mendersko
Keissenen Mendersye MEN
Principality of Mendersia EN
vlajka Menderska
vlajka
znak Menderska
znak
Hymna: Du gamla, du fria
Motto: Mír, rovnost, kníže!
Geografie
Vlajka KM.png
Hlavní město: Poriinnun
Rozloha: 0,001247 km²
Nejvyšší bod: (260 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 11
Jazyk: Menderština, čeština, angličtina (úřední), hindština
Národnostní složení: Češi 90,9%
Indové 9,1%
Náboženství: Bez vyznání 72,7%
Hinduismus 9,1%
Křesťanství (Evangelikalismus) 9,1%
Svatý Atheismus 9,1%
Státní útvar
Státní zřízení: polokonstituční monarchie
Vznik: 11. února 2021 (12:30) (Změna státního zřízení)
Kníže: Eric Šmidor
Regent: Jakub Grünfeld /Konstitucionalistická strana/
Měna: Koruna česká (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: CZ/MEN
Národní TLD: .men

Historie

Plánování a vznik

Na přelomu ledna a února 2021 začal Eric Šmidor přemýšlet o založení svého nového mikronárodu. Nápad ho přešel.

Úvaha Jiřího Stuny, že předá menderský kybistánský protektorát znovu do rukou Erica Šmidora vznikla již před krizí Kybistánu a Wistonska, avšak nabídka byla nabídnuta Šmidorovi až v této krizi. Šmidor po nějaké době nabídku přijal. Poté s Jakubem Grünfeldem pracoval na reformě Menderska a z Menderska se stalo knížectví. Knížetem se stal Eric Šmidor, regentem Jakub Grünfeld, byla schválena ústava.

Historie

Počáteční éra

Hned po vzniku knížectví se do Menderska přidávali noví občané. Pořád však chyběl Mendersku státní znak. Navrhl ho po pár dnech Jakub Grünfeld, schválen byl pěti hlasy (všichni tehdejší občané). Později byly založeny první politické strany MSM a TRD. Další den byly založeny i strany SSM a KS v čele s Jakubem Grünfeldem, regentem. Byl založen Úřad pro ochranu demokracie, Šmidor, Göth a Šťastný se omluvili za činy z doby první menderské republiky. Obojí díky schválenému zákonu o definitivním smíření s historií, který byl schválen dne 21. února 2021.

Období krátké neaktivity

Göth se z vlastního uvážení rozhodl dne 22. dubna 2021 opustit Mendersko, tím zanikli Monarchisté. Dne 2. května 2021 byl schválen Zákon o diplomacii, který posílil pravomoce Rady národa v okruhu diplomacie. Dále proběhlo krátké období neaktivity.

Přelom července a srpna

Koncem července Mendersko znovu oživlo. Dne 14. července z Menderska odešel i Štěpán Kutnix I., předseda SSM, který se však dne 1. srpna do Menderska vrátil. Dne 22. července 2021 byly schváleny dva zákony - Zákon o státních svátcích a Zákon o státních symbolech. Za nedlouho 24. července byla schválena Listina občanských svobod a práv a začalo referendum o vstupu Menderska do Rady mikronárodů, které skončilo další den a s výsledkem 66,7% (2 hlasy) se vyjádřilo pro vstup a 33,3% (1 hlas) se vyjádřil pro pozdější vstup. Menderský kníže Eric Šmidor s firburským vévodou, předsedou SSM,Štěpánem Kutnixem I. založili v Kutné Hoře v rámci společného jednání podpisem Smlouvy o fungování Rady mikronárodů Radu mikronárodů.

Vláda

Rada národa

Zákonodárná moc v Mendersku patří Radě národa, což je jednokomorový parlament a zasedají v něm všichni občané, protože občanů v Mendersku je málo. I přes to mohou občané zakládat politické strany.

Demokracie v Mendersku

Pojistka demokracie klíčí v Úřadu pro ochranu demokracie, který ověřuje i tvrzení jednotlivých stran a občanů. Myšlenka demokracie - vláda lidu je v Mendersku velmi plněna, protože každý občan může rozhodnout, jak bude hlasovat v hlasování Rady národa ohledně daného zákona, novely či podobně.

Současní nejvyšší představitelé

Mezi nejvyšší představitele Menderska patří kníže a regent.

Kníže

 
Knížecí standarta

Současným knížetem Menderska je Eric Šmidor. Podle ústavy má právo reprezentovat stát navenek, ve stavu nouze může rozpustit Radu národa, má právo vyhlašovat knížecí dekrety (uznání mikronárodů, vyhlašování voleb), přijímá/ruší občanství, je generálem armády, podepisuje zákony, může odvolat regenta (pokud neplní práci). Kníže nemůže vstoupit do žádné politické strany.

Regent

Regent je všeobecný ministr. Má právo podle ústavy, vyhlašovat národní parky, navazovat diplomacii se souhlasem knížete, ve stavu nouze může vyhlásit mobilizaci, je hlavním generálem armády - je výše v armádní hierarchii než kníže.

Politické strany

Strany
Strana Logo Lídr Spektrum Ideologie Zastoupení v Radě národa
Technokracie a rozumová demokracie Technokraté nebo TRD   Jan Šťastný konzervativní středolevice technokracie
1 / 5
Konstitucionalistická strana Konstitucionalisté nebo KS Jakub Grünfeld konzervativní pravice konstitucionalismus, konzervatismus, monarchismus
2 / 5
Svobodná strana Menderska Svobodní nebo SSM   Štěpán Kutnix I. liberální středolevice liberalismus, sociální liberalismus
1 / 5

Volby

Volby v Mendersku zatím neproběhly. Přesto je volební právo od dovršení 8-mi let, avšak právo být volen je od dovršení 10-ti let. Dne 28. července 2021 byl překročen počet 10-ti občanů, díky čemuž kníže vyhlásil datum parlamentních voleb na dny 8. až 10. října 2021, jelikož stále nebyl vypracován volební zákon.

Zákony a ústava

Zákony

Jediný zákon, který byl v Mendersku schválený je zákon o definitivním smíření s historií, díky němu vznikl Úřad pro ochranu demokracie a bývalí představitelé první menderské republiky se omluvili za své činy. K přečtení zde.

Ústava

Ústava je základním zákonem Menderska. Současná ústava obsahuje práva ústavních činitelů (členové Rady národa, regent a kníže), dále stanovuje státní symboly apod. K přečtení zde.

Kultura

Kuchyně

Jazyk

Související informace naleznete také v článku Menderština.

Národ

Pověst o Borešovi

Díky bájné záchraně Žatce je bájný Boreš patronem Menderska. Celá pověst je níže.Před dávnými a dávnými časy, jednou před svatým Janem kolem půlnoci se vracel žatecký mistr tesař ztichlými uličkami města domů. Vtom uviděl podivný průvod stovek malých mužíčků v kápích, kteří vycházeli z pootevřených hřbitovních vrat a putovali s modrými světélky v rukou směrem k Ohři, kde mizeli v sítinách u břehu. Tento hrůzostrašný zážitek si tesař nenechal jen pro sebe a hned druhý den každému na potkání vyprávěl svou noční příhodu. Jenže málokdo mu věřil, protože tesařský mistr nepožíval jakožto častý návštěvník městských šenků obecné důvěry. Neminul však ani týden a stejný průvod spatřil sám první radní, a protože to byl muž vážený, nebylo možno o jeho slovech pochybovat. Na město dolehl strach. Dokonce i ponocný se zřekl služby a nebylo nikoho, kdo by ji zastal... Až koncem října se za ponocného přihlásil jakýsi Boreš. Jakmile se zešeřilo, začal procházet liduprázdné žatecké ulice. Po jedenácté hodině vystoupil na hradby, a když se podíval k řece, strnul. Před hradbami, jako by připraveno k útoku, stálo celé vojsko duchů! Za chvíli mu však mlha zakryla výhled a do rána neviděl už nic. Žatečtí konšelé nevěděli, co má vojsko duchů v plánu. A tak poslali dva k smrti odsouzené lupiče Šíbu a Hrobka na výzvědy. Pokud se vrátí ve zdraví a zjistí, co duchové chtějí podniknout, bude jim zachován život. Šíba s Hrobkem se vykradli nepozorovaně z města postranní brankou a vskutku se jim podařilo vyslechnout hovor několika mužíčků. Vyrozuměli z něho, že se do města chystají o příští půlnoci, tedy právě na dušičky.

O Všech svatých se celý Žatec chystal na noční přepadení. Mnozí ujeli, jiní se zabarikádovali ve svých domech, jen ponocný Boreš zůstal po soumraku venku. Musel, jak mu povinnost přikazovala, chodit ulicemi a po jedenácté opět vystoupil na hradby. Všiml si, že vojsko duchů chystá vpád do města Pražskou branou, neboť tam blikala světýlka v hustých řadách za sebou a zbývající se k nim ještě přidávala. Minutu před půlnocí stála už všechna zcela nehnutě jako jednolitý proud, jakoby čekala na povel k útoku. Boreš se déle nerozmýšlel. Čtyřikrát do všech světových stran mocně zadul na troubu, a právě když začala odbíjet půlnoc, zvolal silným hlasem: „Všichni dobří duchové, usínejte v pokoji!“ V okamžiku se celé vojsko ztratilo a zůstala jen blikající světýlka, která se bez jediného zvuku pohnula, prošla uzavřenou branou a vydala se rovnou cestou ke hřbitovu. Vrzla hřbitovní vrata a jedno po druhém zmizelo na svatém poli. Tak zásluhou ponocného skončilo podivné obléhání Žatce duchy vlastních mrtvých a Žatečané pro věčnou připomínku vztyčili na kašně před radnicí sochu udatného Boreše.

Náboženství

Firmy a média

Geografie

Administrativní dělení

Podnebí

Povrch

Menderský povrch je téměř rovný, přecejen rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším vrcholem existuje. Nejvyšší bod měří 260 m. n. m., avšak nejnižší bod měří 259 m. n. m. - pro porovnání rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším vrcholem v České republice je 1 488 m.

Zahraniční vztahy

Státní svátky

Menderské státní svátky byly stanoveny zákonem o státních svátcích, podle něhož se pracuje o státní svátky pouze dobrovolně.

Datum Jméno
1. ledna Nový rok
6. ledna Tři Králové
11. února Změna státního zřízení
8. března Mezinárodní den žen
od 20. března do 23. dubna Velký pátek
od 23. března do 26. dubna Velikonoční pondělí
1. května První máj, Svátek práce
8. května Den vítězství
5. června Světový den životního prostředí
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení mistra Jana Husa
12. července Den menderské státnosti - den svatého Boreše
21. září Mezinárodní den míru
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva
24. listopadu Den vzniku prvního menderského státu
6. prosince Den svatého Mikuláše
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční
31. prosince Silvestr

Související stránky

Externí linky

Oficiální web Menderska
Twitter účet Menderska
YouTube kanál Menderska
Discord server Menderska
Instagram účet Menderska
Email Menderska
Žádost o občanství Menderska