Klitzibürg

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
vlajka Klitzibürgu
vlajka
znak Klitzibürgu
znak
Hymna: Heil dir, Klitzibürg
Motto: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Geografie

Mapa Klar v rámci prahy.png Poloha Klitzibürgu

Hlavní město: Brüm/Breitzickburg
Rozloha: cca 16,85 (i s Koloniální císařstvím) km²
Nejvyšší bod: Dultragen (cca 200 metrů m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 14
Jazyk: čeština, bohujiština, angličtina, němčina, francouzština
Náboženství: Státním náboženstvím je Svatoatheismus

Křesťanství (21,43%),

Svatý atheismus (7,14%),

Helénismus (7,14%),

Taoismus (7,14%),

Ateisté (57,14%),

Státní útvar
Státní zřízení: Svatoatheistická konstituční dědičná monarchie s prvky absolutismu
Vznik: 4. květen 2019 (vyhlášení nezávislosti)
Velkovévoda: Velkovévoda Mikuláš I
Kancléř: Daniel Majer
Měna: Česká koruna, Klitzibürgský šilink (CZK, KŠ)
Mezinárodní identifikace
MPZ: VEKL, KLAR

Velkovévodství Klitzbürg (Kletzibürk Grosduxei nebo Kletzibürk) je malý mikronárod nacházející se na okraji Prahy. Klitzibürg je konstituční svatoatheistická federativní dědičná monarchie na teokratických a absolutistických základech. Hlavní město je Brüm, kde sídlí říšský palác a další různé instituce. Klitzibürg je federace skládající se ze tří území: hlavní území, Knížectví Erganburg a Výsostné území Teplické. Klitzibürg přímo nesousedí s žádným mikronárodem, ale nejbližším je Novotroitská federace. Klitzibürg je členem UMSE, MOF a GUM.

Zjednodušená historie


Doprava

V Klitzibürgu neexistuje žádná MHD a komunikací je málo. Jediná dopravní komunikace - dálnice MH1 se nachází v provincii Ludoch-Dörner, ale do většiny provincií se dá dojít pěšky přes ČR. Dopravu zajišťuje společnost Nitroel s.r.o. Momentální dálnice: MH1, MH2 a MH3.

Kultura

Kultura v Klitzibürgu je poměrně rozvinutá, velký důraz na rozvoj má náboženství a tradice

Zámek Teplice

Říšská hymna:

Mytologie

Work in progress Tento článek je pouze pověst.

Přes generace na generaci se vypráví v rodině dnešního velkovévody pověst. Bylo to tak, v dávných dobách, Česko vzkvétalo, ale známý král Karel IV. zemřel, většina lidí by si řekla, že hned nastopí jeho syn, ale kvůli neschopnosti nastoupil Johaniosius III. Tento původem kníže s Falcka byl v Česku oblíbený, ale omezoval šlechtu a ta byla nespokojená, tak s Václavem Iv. zosnovali plán na válku. Pár dní poté přišli vojska šlechty, ale i vojska krále. Král je porazil a v mírové smlouvě se dohodli na tom, že Václav IV. se stane králem, šlechta nebude omezována a Johaniosius si vytvoří vlastní zemi. Byla to jedna z nejvyspělejších zemí a nazývala se Königreich Klitzrüm (Království Klitzrümské) Ale bohužel po 10 letech její existence byla anektována Václavem IV. Johaniosius zůstal žít na hranicích Prahy (v okolí dnešního Klitzibürgu). Ztratil knížecí titul, ale jeho pravnuk Dehil Jan Göth získal vévodský titul. Po rozboření monarchie se na něj zapomnělo. Ale dávný potomek Johaniosiuse, Mikuláš I. zjistil o svém původu a založil potomka Klitzirümu, dnešní Klitzibürg. Získal titul velkovévody a spokojeně řídí chod státu.

Národní památky

Zákon o národních památkách byl přijat o reformě roku 2020. Mezi památky patří staré schody, Nový Hrádek u Kunratic, Zámek Kunratice, Zámek Teplice kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích, starý železniční viadukt v Kunratickém lese, kostel sv. Jakuba Většího v Kunraticích, Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích. Podle zákona je zakázáno tyto památky poškozovat či je nějak zneucťovat. Tím že jsou národními památkami se stávají národními symboly.

Zámek Kunratice

Pojmenování

Klitzibürg má několik pojmenování. Každopádně oficiální nezkrácený je: Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské, což reprezentuje celý politický systém v Klitzibürgu, ale tento název se hlavně používá při diplomacii. Další oficiální název lehce zkrácený, který se používá nejčastěji: Velkovévodství Klitzibürg, používá se při obecné komunikaci, diplomacii i klasickému nazývání. Další je oficiální zkrácený je: Klitzibürg, ten se též používá při komunikaci, ale ne při diplomacii, protože pak není jasné, co je Klitzibürg za státní zřízení. Existuje ještě humornické pojmenování, vymšleno v roce 2019. První svrchovaně svobodný diarchijní arcimokstský monarchistický státní útvar pod ochranou velkovévody a arcimokstkého poradce v kolachamánské semi-autokracii. Tento název by se používal velmi krajně. Často se Klitzibürgu přezdívá dvojče Vidlákovy republiky. Je to kvůli tomu, že rozdíl mezi založení obou mikronárodů je minimální, oba podobně vstoupily na microwiki, oba stejně vstoupily do UMSE, vymýšleli spolu Klitzibürgské struktury. Mají velmi kladný vztah, diplomatické vztahy a propojené funkce. Jejich vztah by se dal srovnat k Česku a Slovensku, až na to, že nikdy nebyli společný mikronárod.

Kuchyně

Tradičními a oblíbenými Klitzibürgskými jídly jsou: hovězí guláš s knedlíkem, svíčková a smažený sýr. Typickým jídlem se avšak stává Peirlon. Peirlon je mňamka.

Jazyk

Oficiálním jazykem je čeština a angličtina. Národním jazykem je Bohujiština a její odnož, Vznešená Bohujiština. Další uznané jazyky jsou němčina, francouzština a nizozemština

Říšská univerzita Svatého Dehila

Říšská univerzita Svatého Dehila je momentálně v plánovacím stádiu. Bude zde pět fakult: Fakulta světové historie, Fakulta Klitzibürgské historie, Fakulta Bójoheumskách jazyků, Fakulta světové geografie a Fakulta mikronacionální geografie

Náboženství

Klitzibürg má oficiální podporované náboženství a to jest Svatý atheismus, ovšem ho vyznává jen zhruba 7% populace. Ale velkovévoda a Lidová strana Svatoatheistů si bere za cíl toto číslo změnit. Největším náboženstvím v Klitzibürgu překvapivě je protestantismus. Třetím největším jest římskokatolické, které se vyskytuje hlavně mezi Klitzibürgany na Moravě, nikoliv však v Klitzibürgu. Dále jsou zde spíše roztroušené menší skupiny a nakonec zde jsou atheisté, kteří zůstávají největší skupinou, čítající zhruba 60% obyvatel země. I přes dominující atheisty hraje náboženství v Klitzibürgu velkou roli, ať už jde o státní svátky, dodržované tradice nebo dokonce i politický systém.

Geografie

Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské se skládá dohromady ze dvou států, několika kolonií a jedním zvláštním územím.

Klitzibürg (hlavní část)

Hlavní území politické centrum Klitzibürgu je samotná hlavní část. Nachází se na jihovýchodě Prahy. Součástím území je celý Kunratický les a kousek Jižního města. Celek se dělí na provincie a území, které jsou spravovány přímo Říšským dvorem. V této části se nachází sídlo vlády, parlamentu, většiny podniků, říšský palác a úřady.

Nejsvatější Unie Erganburgu a Haakonnu

Nejsvatější Unie Erganburgu a Haakonnu je druhým nejdůležitějším celkem celé země. Nachází se u Lovosic, původně v Ústeckém Kraji. Celek se dělí na dvě části: Knížectví Erganburgské a Haakonnské království, avšak obě části jsou spravovány Knížetem z Erganburgu, kterému historicky náleží titul Poradce Velkovévody. V této části se nachází Hrad Knížete.

Výsostné území Teplické

Toto území je nejmenší území celé země, které ani nemá vlastního správce. Nachází se na Zámeckém náměstí v Teplicích a náleží k němu i Pravoslavný chrám a zámek. Toto území nefiguruje ani jako závislé území, ale jako majetek Říšského dvora.

Klitzibürgská západoevropská koloniální společnost a Korunní závislé území pod hlavičkou velkovévody

Tato společnost a kolonie jsou pozůstakem Koloniálního císařství, které zaniklo v září roku 2019. Nachází se na západě Evropy a na severu Venezuely.

Ekonomika

Klitzibürg je ekonomicky nevyvinutý. Dnes už má několik společností, ale je závislý na vývozu a je zcela závislý na České republice. Ekonomika se momentálně formuje Měna je Česká koruna a plánovaný Klitzibürgský šilink. Mezi Klitzibürgské společnosti patří: Nitroel s.r.o (It a doprava), Klitzibürgská akademie věd (vědy a technika), Klitzibürgský vesmírná agentura (pozorování vesmíru, meteorlogie), Klitzibürgský zdravotní institut

Etymologie

Slovo Klitzibürg pochází ze starého Svatoatheistického slova, článku 65 (založení ryzího Svatoatheistického státu), což znamená Dobré náboženství pro dobrý stát. Klitsibür

Diplomacie

Více v článku-Zahraniční vztahy Klitzibürgu

Klitzibürg má vždy zájem o spolupráci, takže pokud byste chtěli máte možnost.

Měna

V Klitzibürgu momentálně existují dvě měny: Česká koruna a Klitzibürgský šilink. Klitzibürgská vláda plánuje stanovit pevný kurz k České koruně, vytvořit návrhy, vytisknout a zařídit do oběhu.

Politika

Klitzibürg je svatoatheistickou konstituční dědičnou monarchií s absolutistickými a teokratickými prvky. Parlament se nazývá Říšská sněmovna reprezentantů a v poslední době získal velké pravomoce. Druhou největší pozicí je Říšský kancléř, v podstatě něco jako premiér. Každý občan má prozatím právo založit stranu, dokud nebudou určené přesně podmínky. Panovník má zde velké pravomoce, ale poslední dobou byla jeho moc značně omezena parlamentem. moc.

Vláda

Kvůli neaktivitě Klitzibürgu se velkovévoda rozhodl vytvořit prozatimní vládu do květnových řádných voleb, kde bude hotová již ústava a budou rozdělana ministerstva

Monarchie

V Klitzibürgu je velkovévoda. Je jediným zdrojem moci ve státě. Republika je v tomto státu nepravděpodobná. Vládnoucí rod je Göthové. Klitzibürg je arcimokstská diarchie spravovaná velkovévodou a poradcem. Poradce má knížecí titul a zpravidla tento post náleží Erganburgínům. Monarchovi náleží Hrad Brüm, kde bydlí a rozhoduje monarcha. Dříve to bývalo vězení. Dynastie Göthů vznikla asi v 16. století a je to jedna z nejmocnějších mikronacionálních šlechtických rodin v Česku

Politické strany

Strana Logo Lídr Pozice na politické ose Ideologie Stav v ŘSR Křesla v Říšské sněmovně reprezentantů
R
Roajalisté
R
Jakub, vévoda v Klitzibürgu Pravice Monarchismus, Národní konzervatismus, Liberální konzervatismus Vláda
2 / 4
SSL
Strana Sjednocené levice
S
není Jan Šťastný Levice sociální demokracie, etc.etc. Vláda
1 / 4
LS
Liberální strana
L
není Maxmilian von Ossenland Liberalismus Liberální centrismus mimo parlament
0 / 4
LSS
Lidová strana Svatoatheistů
L
není Mikuláš Göth Středopravice svatoatheistická demokracie, monarchismus, sociální konzervatismus, liberální konzervatismus Vláda
1 / 4

Právo a soudní moc

Momentálně veškerou soudní moc má parlament, ale v ústavě bude definována pozice soudů

Armáda

Klitzibürg má malou armádu, spravovanou Říšským ministerstvem obrany. Vybavení poskytuje velkovévoda. Armáda má prozatím 3 vojáky.

Sporty

Národní sport je orientační běh.

Prázdniny

Státní svátky v Klitzibürgu:

Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok Začátek nového roku.
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
1. květen Svátek práce - součást týdenních státních oslav Sociálně demokratickou internacionálou prosazená vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
4. květen Den nezávislosti - součást týdenních státních oslav Vznik Klitzibürgského velkovévodství
8. květen Den vítězství - součást týdenních státních oslav Konec druhé světové války v Evropě.
9. července Národní den Klasické oslavy.
10. červenec Den Moktské monarchie Výročí založení Moktské monarchie.
16. říjen Pochod do České republiky Zavraždění knížete Svatého Václava roku 935 (929) ve Staré Boleslavi.
4. listopad Výročí první korunovace a prvních voleb Mikuláš I. byl korunován vládcem Klitzibürgských zemí a vyhlásil první volby
6. prosinec Svátek Mikuláše I./Náboženský den Pohyblivý svátek, závisí na vládci.
7 - 30. prosince Podzímní státní slavnosti Oslava konce podzimu a začátku zimy. Významné svatoatheistické svátky, kde svatoatheisté děkují za požehnaný rok, uctí mrtvé a tradičně slaví. Vánoce patří k tomu.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Území a geografie

Klitzibürg sousedí pouze s ČR, VR, Francií a Venezuelou. Ale hranice se někdy nachází nedaleko hranic jiných mikronárodů jako je Lurk, Majerovsko, Multavsko či Vidlákova republika.

Provinční systém

Provincie v Klitzibürgu jsou lehce federativní, ale nemají vlastní vládu. . 27. července proběhly velké územní změny, připojením velkého lesního teritoria a tímto se většina území spojila a Klitzibürg ztratil svou jedinečnou rozkouskovanost a zvětšil se zhruba na kilometr. V březnu roku 2020 se Klitzibürg opět zvětšil a získal asi 3 nové provincie a teritoria Ludoch a Dörner se sjednotily.

Federativní území

Klitzibürg je jako jeden zmála českých mikronárodů federace. V Klitzibürgu je zvláštní systém federací. Samotný název velkovévodství Klitzibürg je vlastně dvojsmysl. Prvně jako celý mikronárod a podruhé jako část mikronároda v Praze. Další území je Knížectví Erganburg, které spravuje kníže Jan Šťastný a nachází se v Lovosicích. Poseldní území se jmenuje Výsostné území Teplické. Toto území slouží jen jako sdružení nejvýznamnějších památek pro KLAR. Podle pověsti toto území náleželo Království Klitzirümskému. Proto se velkovévoda rozhodl toto území přidat zpátky pod rod Göthů.

Výsostné území Teplické

Toto území slouží jen k ochraně památek a oslavě velikosti našeho národa! Města neexistují a spravuje ho Velkovévoda Mikuláš I. pod titulem vévoda Teplický.

Kostel sv. Jana Křtitele a Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích

Kolonie

Kolonie byl vybrány v červenci 2020. Bylo kvůli nim zřízeno Koloniální císařství, které zaniklo s příchodem Velké Klitzibürgské říše. Samotné kolonie žádný význam nemají..

Provincie

Jméno Vlajka Území Město Nalezení Vlastník/Guvernér Obyvatelé
Grand Duchy of Klitzibürg
Kolonie Burhou 1,5km Derqwernthaseeles (Her) 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu
Kolonie Islés Saint-Marcouf 350 m --- 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, sir řádu rytířů Střední Evropy
Korunní závislé území Bureau-Saint Michael 6 km Guvernantní společenství pod ochranou vlastníků 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, sir řádu rytířů Střední Evropy
Kolonie Isla Conejo 0,8 km --- 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, správce Körpenqueský
Kolonie Los Testigos 6 km Přístav Guvernátního stolu 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, správce Körpenqueský/ 0
Jméno Vlajka Území Město Nalezení Vlastník/Vikomt Obyvatelé
Grand Duchy of Klitzibürg
Metropolitní oblast hlavního města Brüm 550 m² Brüm 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu 1
Severní Klitzibürg 450 m² Nordstand 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, sir řádu rytířů Střední Evropy/Antonie Göthová, vikomtka Herdichtská, vévodkyně Klitzibürgská 1
Indürdská vrchovina 130 m² Indürd 2019 Nela I.,vikomtka Nordstandská, hraběnka Indürdská, baronka Brümská, Více Inspektorka Spojených Provinciích 1
Ludoch-Dörner 2 m² --- 2020 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vikomt Körpenqueský, vévoda Teplický, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, správce Körpenqueský/Zde není správce potřeba. 0
Dolní hraniční provincie 20m2 Breitzickburg 2020 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vikomt Körpenqueský, vévoda Teplický, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, správce Körpenqueský/Zde není správce potřeba. 0
Provincie Körpenque 10 m² --- 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, princ Haakonský, vikomt Körpenqueský, vévoda Teplický, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu, správce Körpenqueský/Zde není správce potřeba. 0

Discord server Klitzibürgu Žádost o občanství Klitzibürgu