Kanameol

Verze z 10. 10. 2016, 21:04, kterou vytvořil Mekniy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kanameol (nissiisky キ卜日卜亍中レ - tabulka znaků) je způsob uspořádání znaků meknijských písem do několika skupin.

Kanameol tzv. zjednodušených skriptů

Kanameol gugeolssalby a meolssalby se lehce liší od kanameolu sunssalby. Narozdíl od sunssalby se ejivoyo píše dolů a do kanameolu se píše také diakritika zjednodušených skriptů.

Kanameol sunssalby

Kanameol sunssalby je lépe organizovaný. Kanameol se dělí na několik skupin podle znělosti, ze znaku vedle jména vidíme podobnost znaků ve stejné skupině.

Samohlásky - Ejivoyo
Základní tvar Dlouhý tvar Glotalizovaný tvar Otevřený tvar Měkký otevřený tvar Neznělý tvar
A - 卜 Á - 卞 AA - 不
E - 〳 É - 〴 EE - イ AE - 厶 JAE - 厺
I - 丨 Í - 丩 II - 川
O - 囗 Ó - 回 OO - 吅 EO - 中 JEO - ㄚ
U - 凵 Ú - 匸 UU - 匚 EU - 幵 JEU - 出 EA - 卝
Souhlásky - Pxangavoyo
Skupina /zvuk archaické meknijské korejštiny/ Základní tvar Glotalizovaný Měkký Přídechový
Baebashi 丿 /p/ B - つ BB - づ
P - ツ PP - ヅ PCH - シ
Kakushi 二 /k/ /g/ K - キ KK - ギ G - 亖 KCH - 二
Reushi 乚 /ɹ/

L - レ

LL - ル
J - 大 JJ - 夶 DŽ - 人
R - 己 Ř - 巳
Sushi 乁 /s/ C - 又 CC - 双 Č - 叉 ČCH - 只 
S - 了 Š - 子 ŠCH - 孓
Vaeshi ㄑ/w/ V - ㄑ VV - ㄍ
F - ㄨ FF - 乂
Meoshi 亘 /n/ /ŋ/ M - 亍 MM - 于
N - 日 NN - 昍 NG - 六
Dokashi 久 /ʈ/ T - ス TT - ズ TCH - ソ
D - ク DD - グ
Hanashi ん /h/ /x/ H - ん CH - 亅