Hlavní město

Hlavní město je správní centrum daného státu (země), nebo město oficiálně vyhlášené jako hlavní. V hlavním městě zpravidla sídlí nejvyšší státní instituce.

Seznam hlavních měst

Hlavní město Stát
Yeoju a Redwood Meknijsko-Lurk  Meknijsko-Lurk
Brüm/Breitzickburg Klitzibürg  Klitzibürg
Vidlákov Vidlákova republika  Vidlákova republika
Redwood Lurk  Lurk
Benešov Fyrinie  Fyrinie
Sušice-Gympl Stát Gymnázium  Stát Gymnázium
Poriinnun KM  Knížectví Mendersko
Přeštice Slovanská republika  Slovanská republika
Beechbury Rivuletingham  Rivuletingham
Gyögiszertár Baránok  Baránok
Schachbrett Lužna  Lužna
Malý Kuklík Firburské vévodství  Firburské vévodství
Broumov Broumovsko  Broumovsko