Hlavní město

Verze z 26. 4. 2021, 12:39, kterou vytvořil Maty19 cze (diskuse | příspěvky) (Firburk)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hlavní město je správní centrum daného státu (země), nebo město oficiálně vyhlášené jako hlavní. V hlavním městě zpravidla sídlí nejvyšší státní instituce.

Seznam hlavních měst

Hlavní město Stát
Yeoju a Redwood Meknijsko-Lurk  Meknijsko-Lurk
Brüm/Breitzickburg Klitzibürg  Klitzibürg
Vidlákov Vidlákova republika  Vidlákova republika
Redwood Lurk  Lurk
Benešov Fyrinie  Fyrinie
Sušice-Gympl Stát Gymnázium  Stát Gymnázium
Poriinnun KM  Knížectví Mendersko
Přeštice Slovanská republika  Slovanská republika
Beechbury Rivuletingham  Rivuletingham
Gyögiszertár Baránok  Baránok
Schachbrett Lužna  Lužna
Malý Kuklík Firburské vévodství  Firburské vévodství