Otevřít hlavní menu

Hlavní město

Verze z 6. 9. 2019, 06:52, kterou vytvořil Adamkoprieval (diskuse | příspěvky) (Seznam hlavních měst)

Hlavní město je správní centrum daného státu (země), nebo město oficiálně vyhlášené jako hlavní. V hlavním městě zpravidla sídlí nejvyšší státní instituce.

Seznam hlavních měst

Hlavní město Stát
Praha Československo  Československo
Olomouc Morava25px Morava
Yeoju Meknijsko  Spojené státy meknijské
Dijeva MeknijskoRepublika  Stát Hanunkx
Brüm Klitzibürg  Klitzibürg
Redwood Lurk  Lurk
Kirilmaz Fyrinie  Fyrinie
Sušice Stát Gymnázium  Stát Gymnázium
Olipolis Oliland  Oliland
Přeštice Slovanská republika  Slovanská republika

{{Vlajka a název}} Republika_Jablonka