Generální štáb Ohřevského arcivévodství

Generální štáb Armády Ohřevského arcivévodství zabezpečuoval velení armády, a to koordinací vojenských operací pozemních sil a leteckých sil. V jeho čele byl náčelník Generálního štábu Armády Ohřevského arcivévodství, který byl na návrh národního shromáždění a projednání s arcivévodou jmenován jeho arcivévodskou výsostí.

Generální štáb Armády Ohřevského arcivévodství

Insignie Generálního štábu
Zkratka GŠ AOA
Sídlo Karlovy Vary
Náčelník arm. gen.

Generální štáb se skládá se z kanceláře náčelníka Generálního štábu (dále jen NGŠ), osobního štábu NGŠ, společného operačního centra ministerstva obrany (dále jen MO), inspektorátu NGŠ, sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO, sekce plánování sil MO, sekce logistiky MO, sekce komunikačních a informačních systémů MO, odboru vojenského letectví MO, odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO a odboru vojenského zdravotnictví MO.

Náčelníkem Generálního štábu AOA je

Vlajka náčelníka

Struktura

Organizační struktura Generálního štábu Armády Ohřevského arcivévodství byla následující:

  • Náčelník Generálního štábu Armády Ohřevského arcivévodství
  • Zástupce náčelníka Generálního štábu - náčelník štábu
  • Zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AOA
  • Kancelář Generálního štábu
  • Ředitelství speciálních sil
  • Finanční správa AOA
  • Velitelství pozemních sil
  • Velitelství vzdušných sil
  • Velitelství kybernetických sil
  • Velitelství výcviku – Vojenská akademie