Firburské vévodství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Firburské vévodství
Firburk-ko vajval (firburština)
MottoVšecijen zpólu akojo jedeň! (firburština)
česky: "Všichni spolu jako jeden!"
Národní hymnaFirburk pro každí (firburština)
česky: "Firburk pro každého"
Vlajka Firburku.svg
Firburk na mapě Česka
Malý Kuklík
čeština, firburština
Uznávané jazyky
angličtina, slovenština, ukrajinština, nissiiština
100% Češi (firburčané)
Náboženství
(2022, odhad)
100% bez vyznání
Vláda
polokonstituční monarchie
• vévoda
Štěpán Kutnix I.
Legislatura
Vévodská rada
• křesel
4
Vznik
• vyhlášení nezávislosti
16. říjen 2020
• začátek platnosti aktuální (druhé) ústavy
14. červen 2021
• Nárokované
0.2438 km²
• Vodní plochy
zanedbatelné %
• Držitelů občanství k 2022
4
2022
• Celkem
0 USD
• Na osobu
0 USD
Česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
• Letní čas
SELČ (UTC+2)
Národní zvíře
Králík divoký

Firburské vévodství (firbursky: Firburk-ko vajval) je mikronárod ve Střední Čechách nedaleko města Kutná Hora. Byl vyhlášen 16. 10. 2020 jako polokonstituční monarchie. Vévodou se stal Štěpán Kutnix I. Země sousedí s Českou republikou. Dělí se na tři regiony, Malý Kuklík, Velký Kuklík a exklávu Kaňk.

Dějiny

Nápad na vznik Firburku se zrodil někdy na přelomu září a října 2020. Původně se měl nacházet na několika pozemcích u obce Záboří nad Labem, konktrétněji u části obce jménem Habrkovice. Následně se budoucí vévoda rozhodl změnit jeho budoucí polohu na dva kopce u Kutné Hory - Malý a Velký Kuklík. Dne 16. 10. 2020 ve 21:21 bylo vyhlášeno Firburské vévodství na discord serveru české MicroWiki Listinou nezávislosti Firburského vévodství. Druhého prosince 2020 byl po referendu připojen třetí region jménem Kaňk.

První volby

První volby do Senátu Firburského vévodství se konaly v termínu 11. a 12.12.2020, část občanů ovšem odvolila po svolení vévody i v dvouch následujících dnech. Tyto volby se původně měly konat již 13. a 14.11.2020 ovšem vévoda je kvůli nedostatku občanů o měsíc odložil. Ve volbách odvolilo "jen" 71.43% občanů (počítáno bez vévody) což je méně než v referendu o připojení Kaňku. Předsedou Senátu se stal Joel Novotný (Novovlastenecká strana).

Výsledek voleb
Strana Volební lídr Výsledek
Novovlastenecká strana Joel Novotný 60%
LIBEPRA Eric Šmidor 40%

Druhé volby

První volby v roce 2021 v termínu 12. a 13.2. proběhly bez problému s účastí 87,5%. Novovlastenecká strana sice přišla o 2,9%, to ovšem způsobila změna počtu občanů od minulých voleb. Předsedou parlamentu se stal Daniel Jindřich Wolfskopf I.

Výsledky voleb
Strana Volební lídr Výsledek
Novovlastenecká strana Daniel Jindřich Wolfskopf I. 57,1%
LIBEPRA Eric Šmidor 42,9%

Období neaktivity

Po několika měsících aktivity, začal Firburk být čím dál více neaktivní. Mezi únorem a dubnem, se konala schůze jednou za měsíc, ovšem v mezidobí se stále něco dělo. Po schůzi Senátu 10.4.2021 začala aktivita upadat. Po schůzi se sic ještě vyměnil předseda a místopředseda Senátu, ale i přes to byl Firburk méně a méně aktivní. V tom čase vévodovi došlo, že Firburk takto dále udržovat nepůjde, např. celá Novovlastenecká strana informovala že nemá zájem o kandidaturu v květnových volbách (které byly potom zrušeny) a i kdyby kandidovali, tak dle svých slov by stejně nejspíše nic nedělali. Vévoda se proto rozhodl, že se začne vytvářet nová ústava, díky které už budou moci být občany pouze lidé, se kterými se vévoda osobně zná a bydlí v okrese Kutná Hora, což by sice znamenalo že by občany už nebyl nikdo krom vévody a dalších dvou občanů z jeho okolí, ale zato se nový parlament může sejít v podstatě kdykoliv a kdekoliv a nemusí se složitě domlouvat termín.

Nová ústava

Hlasování o nové ústavě proběhlo 7.-9.6.2021, dopadlo takto: 3 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen. I když to dopadlo takto těsně, ve Firburku byla většinová shoda na tom, že bude lepší nová ústava. 14.6.2021 ústava vstoupila v platnost, dala vévodovi např. právo veta, zrušila Senát, který nahradila Vévodská rada nebo zrušila strany, protože po zrušení několika občanství by v nich nebyl nikdo a navíc v novém systému by neměly význam. Začal také na 14 dní platit výjimečný stav, který má za cíl zjednodušit vévodovi práci s upravováním zákonů, aby technicky odpovídali na současný stav. Výjimečný stav byl poté prodloužen až do 5.9. protože se narazilo na menší neschopnost Vévodské rady, sejít se v létě. V tomto období bylo přijato také několik nových zákonů, např. ten o samosprávách. Výjimečný stav trval do 15.10.2021, vévoda ho totiž prodloužil, protože první setkání Vévodské rady ukázalo problémy v jejím fungování. Vévoda během pokračování stavu dodělal systém fungování rady. 26.9.2021 pro Firburské listy řekl, že se výjimečný stav už prodlužovat nebude [1] a tak se také stalo.

Kybistánsko-firburská krize

Související informace naleznete také v článku Kybistánsko-firburská krize.

Politický systém

Země je polokonstituční monarchie, moc si zde rozdělují především Vévodská rada a vévoda, ale i samosprávy.

Zákonodárná moc

Zákonodárnou moc v zemi si dělí vévoda a Vévodská rada, které ale vévoda předsedá. Vévoda může navrhnout zákony, stejně jako členové Vévodské rady, jejímž členem je každý občan země, aktuálně má tedy tři členy. Na schůzi se debatuje o podaném návrhu a následně začne hlasování, při kterém musí pro hlasovat aspoň dva členové rady, aby návrh prošel. Vévoda může na návrh použít právo veta, pokud ho nepoužije, návrh mu zamíří k podepsání a po podepsání začne platit.

Výkonná moc

Výkonnou moc má v rukou vévoda, může ji na někoho dočasně převésti pomocí dekretu nebo třeba rozhodnutím Vévodské rady.

Soud

Ve Firburském vévodství je soudcem pouze vévoda, na něj je možné se obrátit, chce-li někdo něco řešit u soudu. Vévoda musí být nestranný a nikdo ho nesmí ovlivňovat, pokud by nebyl nestranný či byl ovlivňován, je to porušování ústavy. Ústava sice nestanovuje, jaký trest by měl v případě porušení následovat, ovšem dá se předpokládat že by na něj byl vyvíjen velký tlak na abdikaci.

Regiony

Firburské vévodství se dělí na 3 regiony. Hlavou regionu je vždy hrabě, kterého vybírá vévoda, jeho volbu musí potvrdit Vévodská rada. Není-li hrabě jmenován, zastupuje ho ve funkci přímo vévoda. Regiony se někdy považují za jednotku podobnou městu, proto je Malý Kuklík považován také za de facto hlavní město.

Název Vlajka Vznik Hrabě
Česky Firbursky
Malý Kuklík Malkoj-ko Kouklík Vlajka Malého Kuklíku.svg 30. října 2020 není
Velký Kuklík Velkoj-ko Kouklík Vlajka Velkého Kuklíku.svg není
Kaňk Káňk Vlajka Kaňku.svg 2. prosince 2020 Vít von Kaňk

Kultura

Jelikož je na území Firburského vévodství les, ovocný sad, skála atd., není možné zde pořádat velké akce, ani zde nestojí budovy, ve kterých by bylo možno požádat různé kulturní akce, proto kultura existuje pouze ve formě jazyka, který vytváří vévoda. Jazyk nese jméno Firburština a je také jedním z úředních jazyků země. Aktuálně stále probíhá jeho tvorba, u každého slovního druhu je základně promyšleno jeho fungování, takže jazyk už se dá používat ve státní správě. Časem je v plánu i udělání firburské verze webu Firburku, používat jazyk v komunikaci mezi úřady či ho vyučovat na online škole. To je ovšem zatím ještě budoucnost.

Příroda a geografie

Povrch země je poměrně jednotný, na většině území Firburku je země nerovná, neboť se na jejím území se nachází dva vrcholy - Malý Kuklík a Velký Kuklík. Kopec Malý Kuklík má výšku 359 m. n. m. a Velký Kuklík je o tři metry nižší (356 m. n. m.). Území Malého Kuklíku i Velkého Kuklíku je pokryto smíšeným lesem, ale území Kaňku je pokryto loukou, sadem, vápencovými skalami a také trochou jehličnatého lesa, který tvoří část hranice Kaňku.

Státní svátky

Zde se nachází seznam státních svátků Firburského vévodství:
Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok Začátek nového roku.
4. března Den jednoty Den, kdy si Firburk připomíná zveřejnění důkazů o plánech ničení země Kybistánskou národní republikou.
Pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
Pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
8. května Den vítězství Konec Druhé světové války v Evropě.
25. května Den přírody Den za ochranu přírody.
14. června Den ústavy Přijetí nové ústavy v roce 2021.
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6. července Den upálení mistra Jana Husa Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
31. srpna Den odpočinku Den pří kterém si mají všichni občané odpočinout před novým školním rokem.
16. října Den nezávislosti Firburského vévodství Den kdy se slaví vyhlášení nezávislosti Firburského vévodství v roce 2020.
30. října Den narozenin prvního firburského vévody - Štěpána Kutnixe I. Narozeniny prvního vévody a zakladatele Firburského vévodství - Štěpána Kutnixe I.
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24. prosince Štědrý den Veřerní oslava Vánoc.
25. prosince 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosince 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.
31. prosince Silvestr Oslava konce starého roku.

Doprava

Přímo na území Firburského vévodství není žádná silnice, ovšem část hranic Velkého Kuklíku na severovýchodě a východě tvoří silnice 33354, která je částečně i na území země. Po této silnici jezdí autobusová linka 705 (Poděbrady - Kolín - Kutná Hora - Čáslav). Nejbližší zastávky, kde je na linku možné nastoupit jsou Kutná Hora, Žižkov, U Hřbitova (1,3 kilomtru od Firbuku) a Miskovice, Hořany (1,5 kilometru), nebo je možné jít do nedaleké Grunty (1,7 kilometru), odkud je možné jet linkou 785 (Kácov - Malešov - Kutná Hora - Kolín). Firburkem ovšem prochází prochází několik pěších tras, hlavně na území Kaňku, ale i na území Malého Kuklíku a Velkého Kuklíku.

Diplomacie

Více v článku Zahraniční vztahy Firburského vévodství

Diplomacie Firburku s ostatními mikronárody
Stát Datum zahájení styků Poznámka
Radoslávie 28.10.2020
Stát Gymnázium 14.11.2020
Luženské vévodství 20.11.2020 Mezi 1.1.2021 až 20.2.2021 platilo pro Spojená vévodství Mapperska a Lužny
Spojené státy Meknijska a Lurku 12.12.2020
Essexie 27.12.2020
Vishwamitra 21.6.2021
Mendersko 4.8.2021
Autokratická republika vlků 4.10.2021
Reiské království 17.12.2021
Vyrlejsko 4.3.2022
Arcivévodství Schwarzwald 18.5.2022

Média

Ve Firburku je zatím jediné médium - Firburské listy, které by mělo občany informovat o aktuálním dění v zemi.

Ekonomika

Ve Firburku se nenachází žádný obchod (neboť území zemi pokrývá les a louka), žádná ekonomika tedy neexistuje, proto se rozhodlo že měnou bude Česká koruna neboť vlastní firburská měna by v tomto případě neměla smysl.

Externí odkazy

Oficiální stránky Firburku (české)

Oficiální stránky Firburku (anglické)

Oficiální Discord Firburku

Oficiální Twitter Firburku