Federální ministerstvo školství a vědy (Československo)

Federální ministerstvo školství a vědy Československé socialistické federace (FMŠV) bylo ústředním orgánem státní správy mikronárodního Československa pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Ministerstvu byla podřízena Československá školní inspekce.

Jeho působnost na území současné Moravskoslezské republiky vykonává Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Moravskoslezské republiky.