Eduyeon je organizace v Coronské konfederaci, která má na starosti vzdělávání Coronských občanů. Eduyeon v dnešní době slouží k výuce Coronské nauky, Nissiiského jazyka, Meknijologie, Lorynského jazyka, Darthského jazyka a Lurkologie.

Eduyeon s.p.
Logo
Založeno 15.9.2015
Zakladatel Coronská konfederace
Sídlo Kaywokki, Coronsko-Meknijsko
Rozsah působení Vzdělávání
Majitel Coronská konfederace