Demokratická strana Kaslimarku a Freslandu

Verze z 14. 9. 2021, 18:21, kterou vytvořil TomasVyrivecky869 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Demokratická strana Kaslimarku a Freslandu (DSKF)''' Je strana v Kaslimarku v čele s Tomáš Vyřivecký|Tomášem Vy…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Demokratická strana Kaslimarku a Freslandu (DSKF) Je strana v Kaslimarku v čele s Tomášem Vyřiveckým

Demokratická strana Kaslimarku a Freslandu
Zkratka: DSKF
Datum založení: 2020
Generální tajemník: Tomáš Vyřivecký
Ideologie: Demokracie