Broumovský dokument

Broumovský dokument je dokument o důvodech vzniku mikronárodu Broumovské republiky a její blízké plány. Byl sepsán 22. ledna 2022. a to prezidentem Broumovské republiky Petrem Trnovským.

Broumovský dokument podepsaný prezidentem Broumovské republiky Petrem Trnovským