Bohujiština

Jazyk bohujištínský (bohujištínsky BohayIs-Spréken) je bójoheumský jazyk, který je úřední jazyk Klitzibürgu. Momentálně probíhá výstavba jazyka. Příklad věty v bohijištině Tento jazyk má již slovník, ale momentálně probíhá jeho oprava. Tento jazyk bude využívaný v legislativě a kulturních akcích.

Bohujiština
Rozšíření KlitzibürgVlajka Klitzibürgu.svg Klitzibürg
Počet mluvčích není znám
Klasifikace
Písmo latinka
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk KlitzibürgVlajka Klitzibürgu.svg Klitzibürg
Kódy
CSO 3343-1 Říšská Univerzita Svatého Dehila v Klitzibürgu, Ústav pro Jazyk bohujištínský, Klitzibürgské Akademie věd
CSO 3343-2 není

Abeceda

Bohujiština má velice podobnou abecedu většině evropských jazyků. Obsahuje několik přehlasovaných písmen a několik spřežek, které přežily polskou nadvládu. Abeceda obsahuje 38 písmen a spřežek.

A Ä AE B C CZ D E Ë EA F G H CH I Ï J K L LZ M N O Ö P Q R S SZ T TZ U Ü V X Y Ÿ Z

Zvláštnost

Písmeno Ÿ se vyskytuje pouze v jednom slově a to jest miliarda = Padenÿn. Podle pravidel není možné jinde ÿ použít.

Číslovky

Číslovky se tvoří podle prvních deseti čísel, při každé další desítce se vezme číslo, např. dva (dixs) a deset (ichtral) a přidá se to za to: ichtral-dixs (dvanáct) Celé desítky se tvoří podobně. Pro dvacet si vezmu dvojku (dixs) a desítku (ichtral) a vyměňím ich za dixs, čili mi vznikne dixstral. To samé při třeceti a tak dále. U stovek je to podobné. Aby nám vzniklo sto musíme si vzít deset a přidat za to netchtral (toto není číslo, jen se to přidává za stovku) a vznikne nám ichtralnetchtral (sto) U dvoustovky opět dixstralnetchtral. U tisíce je nutné přidat na konci dikomu (krát deset) U desetitisíce ještě demu (deset krát znova) U statisíce trieale (desetkrát znova) U milionu aë (deset krát znova) Když je to více jak milion proces se mění. Před milion se vždy přidá deset, dvacet, sto, třista a tak. Ovšem u miliardy tento sklad končí, miliarda má vlastní slovo a od ní to funguje podobně Dvě miliardy jsou tedy dixspadenÿn.

Základní

číslovky
1- onu (onu)
2- dixs (diks)
3- dchrei (dchrei)
4- truach (truach)
5- kazü (kazii)
6- dchreitei (dchreitei) (dai)
7- set (se)
8- hüyi (hi)
9- noine (noine)
10- ichtral (ichtral)
11- ichtral-onu (ichtral-onu)
12- ichtral-dixs (ichtral-diks)
20- dixstral (dikstral)
30- dchreitral (dchreitral) (daitral)
40- truachtral (truachtral)
50- kazütral (kaziitral)
60- dchreiteitral (dchreiteitral)
70- settral (setral)
80- hüyitral (hitral)
90- noinetral (noinetral)
100- ichtralnetchtral (ichtral-netchtral)
1000- ichtralnetchtraldikonu (ichnetdik)
10000-ichtralnetchtraldikonudemu (ichnetdikdem)
100000-ichtralnetchtraldikonudemutrieale (ichnetdikdemtri)
1000000-ichtralnetchtraldikonudemutriealeaë (ichnetdikdemtriaë)
10000000-ichtralichtralnetchtraldikonudemutriealeaë (Iichichnetdikdemtriaë)
100000000-ichtralnetchtralichtralnetchtraldikonudemutriealeaë (Ichtralichnetdikdemtriaë)
1000000000- Padenÿn (Padenyn)

Řadové

Řadové fungují stejně jako základní, jen se nakonec přidá slovo dët (deat), což znamená tečka, čili kazütraldët

Násobné

U násobných přichází na scénu takzvané násobná slovo, které se nazývá konudi (konidi),což je přehozené dikonu (dikoni), což znamená krát deset při počítání s tisíci. Pokud tedy chcete napsat dvacetkrát, použijete konudi a vznikne dixstralkonudi

Čeština Bohujiština
Vlk nese domovníkovi psaní Vulfan eiinez hozuen-pevrzon mailert.
Otec Vaněk štupuje ponožky Papae Vaniek üzieriy van schuks
Polštář je pohodlný Piqzer eest nauvtrble.