Bobanismus

Bobanismus byl pojem označující bobanský absolutismus. V bobanismu byl císař jediným zdrojem státní moci a mohl vykonávat libovolné akce bez jakýchkoliv postihů.