Aslavk (lidově ovšem nesprávně je nazývaný Krumlovština) je oficiální jazyk Krumlovského Království. Výslovnost má stejnou jako Čeština. Množné číslo se v Aslavku vytváří tak že za slovo přidáte est nebo ist.

Aslavk
Počet mluvčích není znám
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
CSO 3343-1 není
CSO 3343-2 není

Slovní zásoba

Česky Aslavk
Ano Hod
Dům Dům
Den Hosod
Možná Hast
Hlavní Hosod
Ne Nep
Pes Loks
Sestra Hastna
Virtuální realita Vastlk
Voda Halknas
Voda Van
Vzduch Val