Arcimokství

Arcimokství je speciální státní útvar, který je politicky i hospodářsky lepší než mokství. Arcimokství je de facto diarchie. Sice velkovévoda má důležitý hlas, ale poradce má též zvláštní moc. Poradce radí velkovévodovi a zároveň spravuje zvláštní provincii. Arcimokství je pouze v monarchii. Celé oslovování zní: Jeho Arcimokstká výsost a Arcimokstký poradce a správce. Oficiální název Arcimokství ovšem zní: Diarchijní Arcimokstevské monarchijní státní zřízení. Na Arcimokství lze povýšit. Povýšit vás však může jen hlavní vládci dvou Arcimokství.