Amgulština


Amgulština (nissiisky amkchul llinkchvo - jednoduchý jazyk), neboli také sovětská nissiiština, byl východomeknijský jazyk, podobný nissiištině. Amgulština byla silně ovlivněna moravštinou, ruštinou a češtinou. Amgulština se zapisuje cyrilicí (pouze moravská země), latinkou (pouze česká země) a nitakanou (pouze v Meknijsku). V amgulštině neexistují zdvojená písmena, to je největší rozdíl od nissiištiny.

Amgulština
Počet mluvčích není znám
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
CSO 3343-1 není
CSO 3343-2 není

Jazyk byl snahou exportovat meknijskou kulturu na východ.

Vývoj

Amgulština byla vytvořena pro čechoslováky, kteří se chtějí dorozumívat jazykem podobným nissiištině a také pro Coronské instituce v Československu.

Abeceda

písmeno přepis výslovnost
А A [a]
Б B [b]
В V [v]
Г H [h]
Ґ G [kch]
Д D [d]
Е E [ɛ]
Ж Ž [ʒ]
З Z [z]
И I [i]
К K [k]
Л L [l]
М M [m]
Н N [n]
О O [o]
П P [p]
Р R [r]
С S [s]
Т T [t]
Ф F [f]
Х CH [ch]
Ц C [ʦ]
Ч Č [ʧ]
Ш Š [ʃ]
Щ ŠCH [šch]
Ы AE [ə]
Ь ČCH [čch]
Ю JEO [jo]
Я J [j]