.mky je TLD (doména prvního řádu) pro Meknijsko v systému MINNS. Doména samotná se nevyužívá, protože bývá připojována k doménám druhého řádu, jako např. .org.mky (organizace), .co.mky (komerční), .gov.mky (vládní) apod. Tento systém je používán i u domény Spojeného království (.uk) a Koreje (.kr).