Otevřít hlavní menu

Šablona:Nejnovější aktuality

Prosím, nepřidávejte více, než osm zpráv najednou.

  • Nové zprávy přidávejte nahoru, ne dolů.
  • Vždy smažte osmou (tudíž poslední) zprávu, když přidáváte novou.
  • Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
  • Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.


28. srpen Oliland je ochoten jednat s Došickem

OlilandOliland-flag.png Oliland Došicko vlajka.png Došicko - Paní kancléřka Olinka Břízová je ochotna vyjednávat s Došickem o připojení k Olilandu. Kancléřka prohlásila, že pokud se Došicko dobrovolně připojí zpět k Olilandu, přejde se z diktátorského režimu na demokratický, zůstanou beze změn všechny dosavadní došické politické strany a nastanou svobodné volby, kde se bude hlasovat o prezidentovi/prezidentce budoucího státního útvaru.

27. srpen Zatčení jednoho z vůdců olinejského povstání a vyjádření Došicka k současné situaci

Došicko vlajka.png Došicko - Dnes byl ve vesnici nedaleko hranic s Olilandem zatčen jeden z vůdců radikální frakce v olinejském povstání. Byl převezen do Došické státní věznice v Novém Štýdlu a Došicko ho po uklidnění situace předá olinejské spravedlnosti. Prezident Michal Svozil se k situaci vyjádřil takto: "Došicko vzniklo z iniciativy Olinejců, kteří sice prahli po demokratické společnosti, ale nesouhlasili s názorem, že má být nastolena cestou násilí. Došicko se od radikálních názorů distancovalo, a vláda zatčením jednoho z vůdců povstání vyjadřuje svou podporu Olilandu. Ti z Olinejců, co touží po míru a demokracii mohou kdykoliv emigrovat do Došicka. Tímto bychom také chtěli navrhnout počátek diplomatických jednání o vzájemných vztazích, jak s Olilandem, tak například i se Slovanskou federací. Děkuji Vám za pozornost."

26. srpen Čs. armáda definitvně opouští Oliland (ostatní armády MVA zůstávají)

OlilandOliland-flag.png Oliland ČeskoslovenskoVlajkacs.png Československo - Čs. armáda definitvně opouští Olinejskou republiku. President Koblanský k tomu uvedl následující: Naše republika měla vpád do Olilandu jako formální povinnost vzniklou naším členstvím v MVA. Podpora Došicka je asi nejlepším řešením, nechceme působit jako okupanti a Oliland proto opouštíme. Přesto si však myslím, že naše armáda zde nebyla zybtečně, jelikož se nám povedla částečná stabilisace a zabránili jsme velkému krveprolití. Do budoucna bychom uvítali spřátelení zdemokratisovaného Olilandu s Došickem a vstup Došicka do MVA, případně OSM." Více informací ohledně působení čs. armády v Olilandu již zítra na www.csr-news.blog.cz

26. srpen ČSR uznává Došicko a vyjádření presidenta Koblanského

ČeskoslovenskoVlajkacs.png Československo - ČSR jako první stát uznává Došicko, a to i přesto, že čs. armáda vstoupila na území Olilandu na pozvání kancléřky (diktátorky) Břízové. Presidnent Koblanský to komentuje následovně: "Přišli jsme do Olilandu stabilizovat situaci, aby nedošlo ke zbytečnému krveprolití, ale pokud kancléřka nedodrží slib reforem, Oliland opouštíme a necháme ji napospas rozbouřenému lidu. Zástupci Došicka nás přesvědčili o mírumilovných úmyslech a my jim vyjadřujeme plnou podporu při budování jejich státu a naše armáda jim v Olilandu nezkřiví ani vlásek na hlavě."

26. srpen Vznik Došické republiky

Došicko vlajka.png Došicko - Dnes vznikl severně od Olilandu nový stát Došicko. Byl založen Olinejskými občany, kteří byli nespokojeni s diktaturou Olinky B. a emigrovali. Došicko bude více dbát na tradice původního německého státu Doshickaum.

25. srpen V Olilandu se koná revoluce ze strany nespokojených obyvatel

OlilandOliland-flag.png Oliland - Dnes se v Olilandu kolem 22. hodiny shromáždily před sídlem kancléřky Olinky B. davy obyvatel Olipolisu, kteří jsou nespokojeni se současným diktátorským režimem. Kancléřka však tuto situaci nenechává jen tak a žádá MVA o pomoc. Žádné další pokyny nebyly prozatím sděleny.

25. srpen Albert Flinkmann rezignoval na funkci poslance

Morava25px Morava - Albert Flinkmann dnes oznámil rezignaci na funkci poslance Národního shromáždění Moravské republiky a uvedl také, že nechává zaniknout Demokratickou stranu, nejstarší fungující stranu na Moravě. Ve svém prohlášení tvrdí, že se chce více věnovat jiným projektům.

25. srpen Změna názvu AVDK

Aliance vlastenectví, demokracie a konservatismu (AVDK) změnila název na Aliance sjednocené pravice (ASP).