Šablona:Nejnovější aktuality

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prosím, nepřidávejte více, než osm zpráv najednou.

 • Nové zprávy přidávejte nahoru, ne dolů.
 • Vždy smažte osmou (tudíž poslední) zprávu, když přidáváte novou.
 • Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
 • Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.


 • Morava25px Morava - Vláda Moravské republiky vyslovila podporu meknijskému návrhu založení mikronacionálního OSN, za tímto účelem navrhuje obnovit Společnost mikronárodů.
 • Morava25px Morava - Vláda Moravské republiky připravuje nový zákon o územním členění státu a národních výborech, který sníží počet krajů a zruší okresní výbory za účelem snížení státních nákladů a usnadnění tvorby zastupitelských sborů občanů.
 • MeknijskoKMV3.svg Meknijsko-Lurk - Meknijský meehk navrhuje založení mikronacionálního OSN, které by bylo zaměřeno na české mikronárody. Meehk také konstatuje, že by se organizace mohla napojit na Grand Unified Micronational.
 • ČeskoslovenskoVlajkacs.png Československo - ČSR navrhuje vytvořit Alinaci proti válkám mezi mikronárody (AVM), jejíž členské státy by měly zakázáno mezi sebou válčit. Cílem této aliance by bylo upevnění míru a tolerance mezi mikronárody.
 • Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium - Vláda Státu Gymnázium také vyhlašuje neutralitu v probíhajících konfliktech.
 • Morava25px Morava - Moravská národně socialistická strana se rozhodla sloučit s Moravskou demokratickou stranou práce. Důvodem bylo netříštit levicové voliče.
 • MeknijskoKMV3.svg Meknijsko-Lurk - Meknijsko zůstává neutrální v dnešní bouřlivé době. Ultimátum Československa nemůže být vyhověno dokud se nevyřeší Radoslávsko-Moravská válka.
 • FyrinieVlajka Fyrinie.svg Fyrinie - Po měsíčním jednání byla vyjednána koaliční vláda mezi Občanskou aliancí a sociálními demokraty, se sílou celkem 86 mandátů v Národním shromáždění. Nová rudo-žlutá koaliční vláda zahájí vykonávání svého mandátu 20. března 2018.