Titulek odkazu Prosím, nepřidávejte více, než osm zpráv najednou.

  • Nové zprávy přidávejte nahoru, ne dolů.
  • Vždy smažte osmou (tudíž poslední) zprávu, když přidáváte novou.
  • Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
  • Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.
  • Nezapomeňte aktualizovat Šablona:Nejnovejsizpravy


<startFeed />

11. Březen Vláda SNPN vyhlašuje vyjímečný stav

Sněžné pláněVlajka Sněžných plání.svg Sněžné pláně -Vláda Svrchovaného knížectví Sněžných plání vyhlašuje do 20.3 vyjímečný stav dle §d-003 LPSOU.

10. březen Stát Gymnázium uzavírá hranice

Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium - Po mimořádných opatřeních vydaných Českou republikou Senát neoficiálně uzavírá hranice státu, žádná další opatření ze strany Státu Gymnázium nebyla zavedena.

6. březen Výsledky prezidentských voleb 2020

MenderskoVlajka KM.png Mendersko - V Prezidentských volbách roku 2020 se prezidentem stal znovu Eric Šmidor.

Prezidentské Volby v Mendersku 2020

2. březen Výsledky prezidentských voleb 2/2020

Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium - V druhých volbách roku 2020 se prezidentem stal Pavel Aušprunk, premiérem byl zvolen Tomáš Falešník.

1. březen Přehled aktivity United Parlamentu za únor 2020

MenderskoVlajka KM.png Mendersko - Přehled aktivity United Parlamentu za únor 2020.

1. březen Přehled aktivity Senátu za únor 2020

Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium - Únorové vydání měsíčního přehledu aktivity Senátu.

29. únor Posafský kníže uděluje řády

PosafPosafgov.png Knížectví Posaf - Souběžně s oslavami 29. ůnora (zvaného v Posafu "You Day") udělil kníže Nicholas I. členství v Řádu zeleného koně a modrého lva a Posafském řádu. Mezi oceněnými byli Jonathan I., Adam I., Bradley z Dullahanu, Zarel Smith, Tomáš Falešník a Mohamed Othman.

29. únor Založení organizace Monarchisticko-křesťanská Aliance

MKAMonarchisticko-křesťanská Aliance logo 1.png Monarchisticko-křesťanská Aliance - Dne 29. února byla založena nová organizace MKA, která si dává za cíl semknout, co nejvíce křesťanských a monarchistických státu, aby si následně mohli pomáhat a podporovat se. Žádná monarchie nepřijde vniveč!