Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Šablona:Nejnovější aktuality: Porovnání verzí

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
m
 
(Není zobrazeno 301 mezilehlých verzí od 18 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
<noinclude>
 
<noinclude>
Prosím, nepřidávejte více, než osm zpráv najednou.
+
[http://www.example.com Titulek odkazu]
 +
Prosím, nepřidávejte více, než osm zpráv najednou.  
  
 
* Nové zprávy přidávejte nahoru, ne dolů.
 
* Nové zprávy přidávejte nahoru, ne dolů.
Řádek 6: Řádek 7:
 
* Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
 
* Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
 
* Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.
 
* Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.
 +
* Nezapomeňte aktualizovat [[Šablona:Nejnovejsizpravy]]
  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
<startFeed />  
+
<startFeed />
=== <small>8. prosinec</small> [https://sgymnews.wordpress.com/2018/12/09/gymnasium-state-accepted-to-gum/ Stát Gymnázium byl přijat do GUM] ===
+
=== <small>28. května</small> Baránok vyhlasuje neutralitu ===
{{Vlajka a název|Stát Gymnázium}} - Na prosincovém zasedání Grand Unified Micronational byla jednohlasně přijata žádost Státu Gymnázium o členství v této organizaci. Společně s mikronárody Ikonie a Nové Vestfálsko byl přijat jako prozatímní člen, o povýšení na status plného členství bude organizace hlasovat 23. prosince.
+
{{Vlajka a název|Baránok}}-Baránok tento deň oficiálne vyhlásil neutralitu vo vojne KLAR/VR vs Mendersko. V konflikte však Baránok bude naďalej zapojený, ale, ako povedal delegát A.L., ,,budeme sa snažiť čo najrýchlejšie zabezpečiť mier."
=== <small>5. prosinec</small> [https://sneznyzpravodaj.home.blog/2018/12/05/historicky-prvni-summit-nejvyssich-predstavitelu-vlady/ Historický První summit nejvyšších představitelů vlády Sněžných plání]===
+
=== <small>27. května</small> Vidlákova republika oznamuje podporu KLAR ===
{{Vlajka a název|Sněžné pláně}} - Dne 5.12 2018 v 18:00 byl v Uherském Brodě svolán historicky první summit nejvyšších představitelů vlády. Do funkce byl jmenován Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti - hrabě [[Aleš Franz Des Fours]], ministr obrany - [[Pavel Havliš]], ministr financí - [[Vikomt Tomáš Zadražil|Tomáš Zadražil]], ministr vnitra - [[Václav Kotlas]], šéf Zpravodajské Agentury Sněžných plání - [[Jakub Macíček]], ministr dopravy - Michal Prokeš a vedoucí propagace - Martin Vais. Panovník komentuje situaci takto: '',,Jedině s dobrým pracovním kolektivem bude možné povznést náš svrchovaný stát na úroveň, která mu přísluší. Hlavní slovo má stále Úřad jeho nejjasnější výsosti, v čele se mnou. Toto je velice významný den. Summit trval něco přes dvě hodiny, přesto si nemyslím, že by padlo vše podstatné, ještě je před námi spousta práce. Vesměs ale individuální."'' [https://sneznyzpravodaj.home.blog/2018/12/05/historicky-prvni-summit-nejvyssich-predstavitelu-vlady/ Oficiální zpráva]
+
{{Vlajka a název|Vidlákova republika}}Jelikož se parlament shodl na tom,že je chování Menderska a dění v něm nedůstojné a jelikož selhali všechny diplomatické prostředky,vstupuje do války na straně KLAR s tím že požadují splnění podmínek ultimáta a rezignaci všech vládních činitelů Menderska a opětovné volby.
=== <small>2. prosinec</small> Velesko již má definovaný politický systém i prvního presidenta===
+
=== <small>27. května</small> Klitzibürg vyhlásil válku Mendersku ===
{{Vlajka a název|Veleská republika}} - Poslední listopadový den Velesko přijalo řádnou Ústavu a v následné přímé volbě byl do funkce presidenta zvolen muž jménem [[Dominik Veleska]]. Ten ve svém projevu sdělil mimo jiné toto: "''Velesko se v dnešních dnech stalo plnoprávným státem. Máme Ústavu, vládu i vlastní měnu. Musím uklidnit ty, co se obávají, že budeme pouhou loutkou Československé republiky, protože president ČSR mi dal slovo, že čechoslováci budou do chodu našeho státu zasahovat minimálně, pokud možno skoro vůbec. Je však jasné, ale pro naši stranu vlastně výhodné, že Československo bude naším hlavním ekonomickým partnerem. S tím "područím" to nakonec nebude taj zlé, jak to vypadalo, ovšem pravda, zahraniční politiku musíme i nadále přizpůsobovat zahraniční politice ČSR a co se armády týče, i když vybudujeme svojí, hlavní slovo budou mít vojska československá. Myslím, že tyto základní výhody a nevýhody našeho "vztahu" s ČSR Vám občanům sdělit musím, aby bylo v celé věci jasno. Naším hlavním úkolem do budoucna je každopádně vyřešení problému s obrannou země, jelikož čs. armáda má povinnost naše území bránit, ale vzhledem k tomu, že její působení ve Veleské republice jsme odmítli, musí existovat i jakási domobrana, která by v případě napadení Velesko bránila do příjezdu čs. armády.''" O politickém systému Veleska si přečtěte v článku [[Veleská republika]], odstavec "Politický systém".
+
{{Vlajka a název|Klitzibürg}} - Klitzibürg dnes vyhlásil válku Mendersku. Důvody jsou nedemokratické chování menderského prezidenta, urážení mé osoby, a tím i celého národa, vandalismus Klitzibürgských stránek, vytvoření druhého účtu, aby na nás házel špínu, pokus o revoluci v Klitzibürgu, nedoržení termínu vyjádření o ultimátu, cenzura v Mendersku, ústavní změny bez souhlasu menderského občanstva, korupce.
=== <small>29. listopad</small> Územní spory mezi ČSR a Sněžnými pláněmi byly vyřešeny ===
+
=== <small>27. května</small> [https://mendersko.webnode.cz/l/novy-viceprezident2/ Nový víceprezident] ===
{{Vlajka a název|Československo}} {{Vlajka a název|Sněžné pláně}} - President Československa dnes navštívil panovníka knížectví Sněžné pláně a podepsali dohodu, která prohlásila územní spory za vyřešené. Ve zkratce v ní jde o to, že si oba státy navzájem odpouští za způsobené problémy a ČSR území definitivně odstupuje, ale pokud po sobě v budoucnosti budou státy požadovat část území, jsou povinny se druhého státu předem optat a vyžádat o svolení, i kdyby mělo jít o zanedbatelnou část půdy.
+
{{Vlajka a název|Mendersko}} - Dnes byl po dlouhém rozmýšlení zvolen nový víceprezident , protože bývalý víceprezident Jan Šťastný dne 30.4.2020 podal demisi. Mezi lidmi kteří měli zájem být víceprezidentem byli pan M. Caletka /OPS/, pan W. Šmidor /SDS/ a pan K.Honuta /TRD/ (druhý účet pana Mikuláše I. , který přes nej získaval tajné informace). Jméno zvoleného je na webu Menderska.
=== <small>25. listopad</small> Kníže Sněžných plání vydal První územní dekret ===
 
{{Vlajka a název|Sněžné pláně}} - Jeho nejjasnějí výsost, kníže Jan Aurelius I. se rozhodl reagovat na pobouření Československé národní demokracie vydáním Územních dekretů. Situaci komentuje následovně: '',,Je mi líto, že tento krok bere ČND jako pokus o narušení suverenity, ale my nemáme jinou možnost. Nejedná se o tak velké území, aby měla vláda Československé republiky závažnější důvod být zneklidněná. Pokud o území stojí, doufám, že ho také na vlastní náklady zrekultivuje - což je náš plán do budoucna, současné hranice dokonale kopírují územní celek a to mohu potvrdit, jelikož jsem byl na Východní provincii přítomen práve tento víkend. Úřad jeho nejjasnější výsosti si za tímto krokem stojí a já doufám, že budou mezivládní vztahy nadále přátelské, vše je možné vyřešit na případném summitu."''[https://sneznyzpravodaj.home.blog/2018/11/25/prvni-uzemni-dekret-jeho-nejjasnejsi-vysosti/ Oficiální zpráva zde.]
 
=== <small>23. listopad</small> ČND je pobouřena anexí ze strany Sněžných plání ===
 
{{Vlajka a název|Československo}} {{Vlajka a název|Sněžné pláně}} - Politická strana [[Československá národní demokracie]] (ČND) vydala prohlášení, ve kterém je pobouřena z "''anexe čs. území''". Podle ČND je drzost, že se knížectví Sněžné pláně rozhodlo zabrat (byť malinký) kousek Československé republiky bez svolení čs. vlády. V daném prohlášení mimo jiné stojí: "''Pokud by Sněžné pláně o toto území slušně požádali, neměli bychom ani my s odstoupením problém, avšak toto drzý krok zpochybňující čs. suverenitu.''" Národní demokraté dále vyžadují hlasování Parlamentu ČSR o řešení československo-sněžné otázce. President Koblanský se k situaci vyjádřil následovně: "''Myslím, že Sněžné pláně to nemysleli nijak zle, ale přesto se jedná o drzý krok a Parlament by se měl dohodnout na reakci. Osobně doufám, že se vše vysvětlí a v budoucnosti se vztahy našich států budou vyvíjet dobře.''"
 
=== <small>22. listopad</small> Sněžné pláně vznesly další územní nárok ===
 
{{Vlajka a název|Sněžné pláně}} - K Východní provincii bylo přidruženo další území. ,,Jedná se o poslední připojení k Východní provincii. Tyto hranice jsou konečné, jedná se o kompenzaci ztráty provincie Sněžné pláně. Východní provincie je dnešním dnem vyměřena na 3521 metrů čtverečních." komentuje situaci panovník. [https://sneznyzpravodaj.home.blog/2018/11/22/definitivni-rozhodnuti-o-pripojeni-noveho-pozemku-k-vychodni-provincii/ Oficiální zpráva zde.]
 
=== <small>11. listopad</small> Vznešená republika lurkská podepsala Zákon o Unii s Mercií ===
 
{{Vlajka a název|Lurk}} - Vznešená republika lurkská podepsala Zákon o Unii s Mercií. Tímto vzniká nový stát, Unie Mercie a Lurku. Veškeré závazky Vznešené republiky lurkské, které nebyly v rozporu se závazky Mercie, byly převedeny na nový stát. [https://www.merciamicronation.org/acts-of-union-decreed/ Oficiální tisková zpráva v angličtině zde.]
 
  
 +
=== <small>24. května</small>  [https://mendersko.webnode.cz/l/pul-roku-existence-menderska/ Půl roku existence Menderska!] ===
 +
{{Vlajka a název|Mendersko}} - Dnes je to půl roku od vzniku Menderska , bylo to před 7:00 24.11.2019, dnes kolem 10:00 zahrál prezident hymnu!
  
 +
=== <small>23. května</small> [https://mendersko.webnode.cz/l/nova-politicka-strana/ Nová politická strana] ===
 +
{{Vlajka a název|Mendersko}} - Dne 23.5.2020 vznikla nová pravicová strana v Mendersku , jejím prvním předsedou se stal pan Michal Caletka. Oficiální název strany je Občanská pravicová strana, zkratka tedy zní OPS.
  
<endFeed />
+
=== <small>17. května</small> [https://mendersko.webnode.cz/l/zmena-jmena-zsm-msk/ Změna jména ZSM-MSK] ===
 +
{{Vlajka a název|Mendersko}} - Dne 17.5.2020 se Zelená Strana Menderska-Menderská Strana Konzervativní přejmenovala na jen Zelenou Stranu Menderska a změnilo se i logo.
  
<!-- NOEDIT BELOW! -->
+
<!-- NOEDIT BELOW! -->
<div style="text-align:right" class=noprint> [{{SERVER}}{{localurl:Template:Nejnovější aktuality|action=edit}} Přidejte zprávy!]</div>
 

Aktuální verze z 28. 5. 2020, 06:27

Titulek odkazu Prosím, nepřidávejte více, než osm zpráv najednou.

  • Nové zprávy přidávejte nahoru, ne dolů.
  • Vždy smažte osmou (tudíž poslední) zprávu, když přidáváte novou.
  • Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
  • Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.
  • Nezapomeňte aktualizovat Šablona:Nejnovejsizpravy


28. května Baránok vyhlasuje neutralitu

BaránokBaranok-digital.png Federální republika Baránok-Baránok tento deň oficiálne vyhlásil neutralitu vo vojne KLAR/VR vs Mendersko. V konflikte však Baránok bude naďalej zapojený, ale, ako povedal delegát A.L., ,,budeme sa snažiť čo najrýchlejšie zabezpečiť mier."

27. května Vidlákova republika oznamuje podporu KLAR

Vidlákova republikaVlajkanova.png Vidlákova republikaJelikož se parlament shodl na tom,že je chování Menderska a dění v něm nedůstojné a jelikož selhali všechny diplomatické prostředky,vstupuje do války na straně KLAR s tím že požadují splnění podmínek ultimáta a rezignaci všech vládních činitelů Menderska a opětovné volby.

27. května Klitzibürg vyhlásil válku Mendersku

KlitzibürgNew flag of Klitzibürg.png Klitzibürg - Klitzibürg dnes vyhlásil válku Mendersku. Důvody jsou nedemokratické chování menderského prezidenta, urážení mé osoby, a tím i celého národa, vandalismus Klitzibürgských stránek, vytvoření druhého účtu, aby na nás házel špínu, pokus o revoluci v Klitzibürgu, nedoržení termínu vyjádření o ultimátu, cenzura v Mendersku, ústavní změny bez souhlasu menderského občanstva, korupce.

27. května Nový víceprezident

MenderskoMendersko-vlajka.png Mendersko - Dnes byl po dlouhém rozmýšlení zvolen nový víceprezident , protože bývalý víceprezident Jan Šťastný dne 30.4.2020 podal demisi. Mezi lidmi kteří měli zájem být víceprezidentem byli pan M. Caletka /OPS/, pan W. Šmidor /SDS/ a pan K.Honuta /TRD/ (druhý účet pana Mikuláše I. , který přes nej získaval tajné informace). Jméno zvoleného je na webu Menderska.

24. května Půl roku existence Menderska!

MenderskoMendersko-vlajka.png Mendersko - Dnes je to půl roku od vzniku Menderska , bylo to před 7:00 24.11.2019, dnes kolem 10:00 zahrál prezident hymnu!

23. května Nová politická strana

MenderskoMendersko-vlajka.png Mendersko - Dne 23.5.2020 vznikla nová pravicová strana v Mendersku , jejím prvním předsedou se stal pan Michal Caletka. Oficiální název strany je Občanská pravicová strana, zkratka tedy zní OPS.

17. května Změna jména ZSM-MSK

MenderskoMendersko-vlajka.png Mendersko - Dne 17.5.2020 se Zelená Strana Menderska-Menderská Strana Konzervativní přejmenovala na jen Zelenou Stranu Menderska a změnilo se i logo.