Úřední jazyk

Úřední jazyk je zákonem stanovený jazyk prioritně využívaný v interních procesech státu, např. v komunikaci s úřady nebo školství. Většinou se jedná o jazyky většinové populace.

Úřední jazyky mikronárodů

Stát Jazyková rodina Jazyk Úřední komunikace Vyučováno ve školách Legislativa Aktivně využíván Jazyk minority NTranslator Komentář
Klitzibürg  Klitzibürg Slovanské Čeština  Ano  Ano  Ano  Ano  Ne  Ano Mateřský jazyk celé populace
Románské Francouzština  Ne  Ano  Ne  Ano  Ne  Ano Druhý jazyk vyučovaný na školách většinové populace
Lurk  Lurk Slovanské Čeština  Ano  Ano  Ano  Ne  Ano Mateřský jazyk většinové populace
Germánské Angličtina  Ano  Ano  Ano  Ne  Ano Druhý či mateřský jazyk většinové populace
Středolurkské Lorynština  Ne  Ano  Ne  Ano  Ano Konstruovaný jazyk
Meknijsko-Lurk  Meknijsko-Lurk (federální úroveň) Slovanské Čeština  Ano  Ano (univerzitní), nižší stupně spravují státy  Ano  Ano  Ne  Ano
Germánské Angličtina  Ano  Ano (univerzitní), nižší stupně spravují státy  Ano  Ano  Ne  Ano
Přímeknijské Nissiiština  Ano  Ano (univerzitní), nižší stupně spravují státy  Ano  Ano  Ne  Ano
Radoslávie  Radoslávie Bobanština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ano
Radoslávské Jeseničtina  Ano  Ne  Ne  Ano  Ano  Ano
Slovanské Čeština  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano
Stát Gymnázium  Stát Gymnázium  Ano  Ano  Ano  Ano  Ne  Ano
Slovenština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ne
Polština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ne
Germánské Angličtina  Ano  Ano  Ne  Ano  Ne  Ano
Němčina  Ne  Ano  Ne  Ne  Ne  Ano
Švédština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ne
Románské Francouzština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ano
Španělština  Ne  Ano  Ne  Ne  Ne  Ne
Indoíránské Hindština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ne
Urdština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ne
Pandžábština  Ne  Ne  Ne  Ne  Ano  Ne
Fyrinie  Fyrinie Slovanské Čeština  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano Výhradní úřední jazyk na území ZSO Benešov.
Germánské Angličtina  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano Lingua franca. Není úředním jazykem na území ZSO Benešov.
Firburské vévodství  Firburské vévodství Slovanské Čeština  Ano  Ano  Ano  Ano  Ne  Ano
Firburština  Ano  Ne  Ano  Ano  Ne  Ne
Mendersko  Mendersko Mimomeknijské Menderština  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano
Germánské Angličtina  Ano  Ano  Ne  Ne  Ano
Slovanské Čeština  Ano  Ano  Ano  Ne  Ano Mateřský jazyk všech občanů
Slovanská republika  Slovanská republika  Ano  Ano  Ano  Ano  Ne  Ano
Ruština  Ano  Ano  Ne  Ano  Ano  Ne

Úřední jazyky organisací

Organizace Jazyková

rodina

Jazyk Úřední

komunikace

Aktivně

využíván

NTranslator Komentář
UMSE  UMSE Slovanské Čeština  Ano  Ano  Ano
OSM  OSM Čechoslovenčina  Ne
SM  SM Čeština  Ano
Rada mikronárodů  Rada mikronárodů
Slovenština  Ne  Ne
Firburština  Ne
Luženština  Ne
Germánské Angličtina  Ano
Mimomeknijské Menderština  Ano